FANDOM


Редуциращи сгради Редактиране

Офис на Архитекта Редактиране

Architect's Office
Необходими изследвания: Архитектура
Описание: Ъгломер, компас и мерило: офисът на архитекта набавя всичко необходимо за изграждането на здрави стени и стабилни покриви. Добре планираната и симетрична къща се нуждае от много по-малко мрамор, отколкото несиметричната. За всяко ниво разходът на мрамор в града ви е намален с 1%.
Ефект: Намалява изискванията за мрамор в града с 1% за всяко ниво.

Дърводелец Редактиране

Carpenter
Необходими изследвания: Дърводелство
Описание: Само най-добрият дървен материал се използва в дърводелницата. Ето защо занаятчиите са в състояние да изградят солидни рамки и домовете ни имат по-малка нужда от чести ремонти. Всяко ниво на дърводелницата намалява с 1% от основната стойност нуждата от дървен материал.
Ефект: Намалява с 1% на ниво изискванията за дърво в града.

Тестова зона за фойерверки Редактиране

Firework Test Area
Необходими изследвания: Пиротехника
Описание: Постоянните опити с фойерверки запалват небето, а понякога и околните сгради. Нашите изследователи мислят, че могат да оптимизират употребата на сяра като постоянно тестват нови смеси. Всяко ниво на сградата намалява изискванията за сяра в града с 1%.
Ефект: Намалява изисквания за сяра в града. За всяко ниво с 1%, желателно е да се построи в града, където се прави основната армия.

Оптика Редактиране

Optician
Необходими изследвания: Оптика
Описание: Увеличителните лещи и очила, не само помагат на нашите учени, да виждат ясно и намират важни документи на бюрото си, те също са необходими, за откриването на всички нови технологии, които ни карат да се гордеем. Оптикaтa пази всичко, което ни трябва, внимателно в кутии, така че по-малко неща се губят. За всяко ниво нужният кристал в града намалява с 1%.
Ефект: Намалява изискванията за кристал в града, за всяко ниво с 1%. Най-добрият вариант е да се комбинира с Работилницата.

Винена преса Редактиране

Wine Press
Необходими изследвания: Винарска изба
Описание: Само най-добрите и чисти вина отлежават в дълбоките и студени изби на града. А мазето прави господаря си сигурен, че нито една капка вино няма да изтече надалеч и всички вина могат да минат през гърлото на неговите граждани. Всяко ниво на разрастване на сградата намалява търсенето на вино в града с 1%.
Ефект: Намалява разхода на вино в града. За всяко ниво с 1%. Изключително полезна сграда за играчите, които имат малък добив и голям разход на вино.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.