FANDOM


Употреба Редактиране

Кристалът се използва за:

Допълнителна информация Редактиране

  • Оптиката намалява разхода на кристал за всяка от горепосочените употреби, освен за даренията в Чудото, с 1% на ниво в града, в който е построена.

ВНИМАНИЕ: Оптиката не действа за всички градове, а само за града, в който е построена!

ВНИМАНИЕ: Стъклодувът, подобно на Оптиката, не действа за всички градове, а само за града, в който е построен!

  • Икариам Плюс бонусът за добив на кристал е отделен от Стъклодува бонус, което на свой ред прави максималния добив на кристал 84%.


Шаблон:За допълнителна информация за производството на кристал: Мина за кристал

Шаблон:Сгради; Ресурси

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.