FANDOM


IkakracieEditovat

 • Ikakracie je vládou benevolentního vládce ostrova

VýhodyEditovat

 • nic

NevýhodyEditovat

 • nic

AristokracieEditovat

 • Aristokracie je vláda šlechticů jako elitní skupiny
 • Vyžaduje ukončený výzkum Kodex Cti (Armáda 5)

VýhodyEditovat

 • -20% času výstavby u budov ... k ničemu. Pokud hrajete Ikariam aspoň dvakrát denně, budou vás limitovat suroviny, ne čas stavby.
 • +20% špionážní obrany ... k ničemu. Pokud máte slabé špióny, nepomůže vám to, a pokud se někdo rozhodne vás mermomocí vyšpehovat, tak taky ne. A vzhledem k tomu, jak jsou špioni levní, tím ani nezpůsobíte útočníkovi vážné ztráty.

NevýhodyEditovat

 • +3% korupce ve všech městech, kromě hlavního města ... hrůza. TŘI PROCENTA veškeré vyprodukované spokojenosti, surovin a výzkumu ve všech koloniích jde do háje

DemokracieEditovat

 • Demokracie je vládou lidu
 • Vyžaduje ukončený výzkum Trh (Mořeplavectví 8)

VýhodyEditovat

 • +75 spokojenosti ve všech městech ... to už pocítíte. Znamená to o jednu nebo dvě úrovně servírování vína méně. Podle úrovně vašeho vinného sklepu tak ušetříte 40-120 vína za hodinu v každém městě
 • +1 výzkumných bodů za hodinu za každý vystavený exponát ... dost dobrý. Výkumný bod zdarma

NevýhodyEditovat

 • -20% špionážní obrany ... může bolet, pokud vás někdo nemá rád a pravidelně vás zkouší drancovat, jinak prkotina
 • +5% času výstavby pro pozemní bojové jednotky ... může bolet, pokud hodně válčíte, jinak prkotina

DiktaturaEditovat

 • Diktatura je vládou diktátora jako jedné jediné osoby
 • Vyžaduje ukončený výzkum Tvorba Vlády (Věda 6)

VýhodyEditovat

 • -2% nákladů na údržbu pozemních bojových jednotek ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte
 • -2% nákladů na údržbu námořních bojových jednotek ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte
 • -2% času výstavby pro pozemní bojové jednotky ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte
 • -2% času výstavby pro námořní bojové jednotky ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte
 • +2 přidaných obchodních lodí ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte

NevýhodyEditovat

 • -75 spokojenosti ve všech městech ... jde to. 40 - 120 větší spotřeba vína v každém městě

NomokracieEditovat

 • Nomokracie je vládou zákonů, sami vládci můžou jen těžko měnit zákony
 • Vyžaduje ukončený výzkum Zákonodárství (Ekonomie 9)

VýhodyEditovat

 • -5% korupce ve všech městech ... k ničemu. Pokud by fungovala záporná korupce, bude to super, jinak je ale bonus příliš malý, aby mohl kompenzovat byť jen jednu chybějící úroveň Guvernéra
 • +20% špionážní obrany ... k ničemu. viz. Aristokracie

NevýhodyEditovat

 • +5% času výstavby pro pozemní bojové jednotky ... může bolet, pokud hodně válčíte, jinak prkotina
 • +5% času výstavby pro námořní bojové jednotky ... může bolet, pokud hodně válčíte, jinak prkotina
 • +50% doba nakládání ve vlastním přístavu ... katastrofa. Pokud nemáte přístavy aspoň na úrovni 30, je toto zpomalení skoro likvidační

OligarchieEditovat

 • Oligarchie je vládou menšiny, kterou tady v Ikariamu tvoří bohaté obchodní rodiny
 • Vyžaduje ukončený výzkum Tvorba Vlády (Věda 6)

VýhodyEditovat

 • +5 dosah všech tržnic ... velice užitečné, pokud hodně obchodujete, nebo praktikujete strategii mnoha malých Tržišť místo jednoho velkého, nebo používáte mobilní Tržiště
 • +10% rychlosti obchodních lodí ... velice užitečné pro obchod i boj
 • -2% nákladů na údržbu námořních bojových jednotek ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte
 • +2 přidaných obchodních lodí ... hodí se, ale nic moc od toho nečekejte

NevýhodyEditovat

 • +20% času výstavby u budov ... neškodné, stejně budete omezeni surovinami
 • +3% korupce ve všech městech ... hrůza. TŘI PROCENTA veškeré vyprodukované spokojenosti, surovin a výzkumu ve všech městech jde do háje

TechnokracieEditovat

 • Technokracie je vládou odborníků - v Ikariamu jsou jimi vědci a výzkumníci
 • Vyžaduje ukončený výzkum Experimenty (Věda 11)

VýhodyEditovat

 • +5% výzkumných bodů ... bohužel nefunguje na Experimenty
 • +20% produktivity pomocných rukou ... Pomocné ruce zvýší normálně produkci o 12,5% za 50% zlata navíc, s Technokracií je to asi 15%

NevýhodyEditovat

 • +1 nákladů zlata na vědce ... dělá 0,05 výzkumných bodů za 1 zlato zatímco věděc dělá 0,11 až 0,14 za 1 zlato

TeokracieEditovat

 • Teokracie je vládou kněží
 • Vyžaduje ukončený výzkum Státní náboženství (Věda 15)

VýhodyEditovat

 • -20% odpočtu do znovupoužití zázraku ... k ničemu, zázraky jsou tak slabé, že je nikdo nepoužívá
 • Spokojenost ve městech s chrámem se zvýší +2 krát míra obrácení obyvatel do maxima 150 ... 2 až 3 ušetřené úrovně Hostince tzn. 80 - 180 ušetřeného vína za hodinu na každou kolonii
 • +1 produkce zlata na kněze ... jen drobná výhoda

NevýhodyEditovat

 • -5% výzkumných bodů ... neškodné, pokud nezaměstnáváte vědce. velice nepříjemné, pokud ano
 • -20 spokojenosti ve všech městech bez chrámu ... neškodné. Pokud už máte Teokracii, tak určitě máte i chrámy