FANDOM


Úvodem o těchto radáchEditovat

Různí hráči doporučují různé metody ochrany, ovšem ne každý způsob je ideální pro všechny. Rozptylování nemusí být užitečné pro aktivní hráče, kteří se umí bránit jinými způsoby, stejně tak, jako zabraňování špehování v každém městě (pomocí úkrytu) může znamenat zbytečné obsazování jedné stavební plochy. Je proto nutné brát tyto rady s rezervami a vždy je zvážit v kontextu se stylem hry, jaký hráč vede.

Rozptýlení městEditovat

Rozptýlení měst je jednoduchá věc, která spočívá v tom, že hráč jednotlivá města neumisťuje do přímé blízkosti. Pokud by měl hráč všechna města u sebe a někdo by mu jedno napadl, bude snadné napadnout i další města, aniž by bylo nutné použít špionáž kolonií. Kromě toho útočník stále pluje do podobné vzdálenosti. Pokud by ale ostatní města drancovaného byla rozptýlena v okolí několika hodin, zpravidla už to pro útočníka nebude tolik výhodné, protože bude muset plout déle.

Pokud se hráč rozhodne mít města blízko sebe (totožný nebo sousední ostrov), může ušetřit mnoho dřeva při rozšiřování dolů, a také spoustu času při přepravě svých surovin a vojáků. Rozptýlení měst proto nemusí být vhodné pro hodně ativní hráče.

Výhodou ale kromě ochrany je i to, že z různě umístěných měst lze pokrýt větší plochu pro drancování neaktivních hráčů (tedy více cílů), což lze ale do jisté míry nahradit dohodami o umístění vojska, případně aliančními městy.

Odříznutí městEditovat

Veliká klasika mezi domečkaři a pasivnějšími hráči je stěhování na okraj světa, případně někam mimo civilizaci a hlavní dění. Pokud jsou města umístěna 10 hodin od nejbližšího jiného města, je šance na vydrancování prakticky nulová, takže je možné umisťovat taková města k sobě (šetření času při přepravě surovin) bez zvýšení hrozby drancování.

Kromě toho, že na hráče pravděpodobně nikdo nebude útočit, je zde taky možnost sběru pirátských bodů, ovšem zde je nutno pamatovat, že se nejspíše brzy objeví někdo, v jehož pirátském dosahu hráčovo město bude, a dojde k přepadení.

Nevýhodou umisťování měst do odlehlých lokalit je zaostalost dolů, které jsou zde na velice nízkých úrovních (a na rozšiřování se podílí pouze daný hráč). Další nevýhodou je i absence obchodu a ekonomické výpomoci spoluhráčů. Pokud dojde k přistěhování jiného hráče, část strategie se tím rozpadá. Odříznutý hráč má také téměř nulovou šanci na drancování surovin od neaktivních hráčů.

Utajení městEditovat

Tato rada nemá prakticky žádné nevýhody. Spočívá v tom, že hráč při jakékoliv diplomatické komunikace používá výhradně jedno město, případně pokud si je vědom toho, že nějaký hráč zná pouze jedno z jeho měst, pak s tímto hráčem komunikuje skrze toto město.

Přínos strategie je takový, že příjemce zprávy vidí stále jen jedno město, ze kterého jsou zprávy odesílány, takže mu odesílatel neposkytuje žádné další informace o počtu a poloze svých ostatních měst.

Pokud například hráči někdo napadne jedno město a daný hráč s ním chce komunikovat, pak by měl komunikaci vést právě z napadeného města. Případné posily pak posílat z nejbližšího (a nejsnáze zjistitelného) města.

Obdobně je dobré drancovat z jednoho města, ovšem často je to spíše nepraktické, kvůli době plaveb.

Soustředění vojenských silEditovat

Někteří hráči si v každém městě ponechávají vojenskou posádku na obranu, ovšem efektivita takové obrany je nízká, jelikož napadnout malou jednotku nevyžaduje příliš úsilí (a mít v každém městě velkou posádku je nákladné).

Místo toho je mnohdy lepší soustředit vojenské síly v nejopevněnějším městě, ve kterém je momentálně nejvíce surovin (šetření na Palác...). Dobře opevněné město není pro nepřítele nikterak lákavý cíl. Důležité je samozřejmě efektivní složení armády.

Dostatek generálůEditovat

Každého útočníka odradí fakt, že u potenciálního cíle uvidí mnoho generálů. Tento fakt zjistí ihned po nakliknutí cílového města a mnohdy ho to odradí už od samotné špionáže (třebaže by nakonec ve městě našel mnoho surovin a žádnou armádu).

Ve výsledku pak nemusí hrát takovou roli rozmístění a složení armády, jako její velikost, vyjádřená v číslech.

Udržování surovin v kryté kapacitěEditovat

Každý sklad poskytuje surovinám jistou ochranu (480 krytých surovin na úroveň skladu), proto je dobré mít ve městě více skladů (ideálně 3) na co nejvyšších úrovních. Rada pak spočívá v tom, že se hráč snaží spotřebovávat suroviny tak, aby jejich stav co nejméně překračoval krytou kapacitu skladů.

Žádný útočník nebude mít radost, když z města nic nevydrancuje, ostatně i drancovanému hráči to může být jedno, protože sám o nic nepřijde.

Naopak hromada surovin ve městě přiláká útočníka i napříč tomu, že je město chráněno armádou, pakliže je potenciální zisk větší, než ztráta armády.

LoďstvoEditovat

Je dobré mít v každém městě alespoň jednu bojovou loď. Je jedno, jakou, ale nějakou ano. Ideální je mít v každém městě 1 kolesový člun (5 zlatek za hodinu). Ten sice moc útočníků nezastraší, ale zpomalí útok z cizího ostrova, jelikož námořní blokáda trvá déle (útok armádou nebude z cizího ostrova vůbec možný). Mimoto spousta hráčů nemá ve svých městech lodě, kterými by blokádu provedli.

Výhoda kolesového člunu je, že jej většina lodí vůbec nezničí, pouze na cca 4 hodiny "rozpustí". Pokud tak útončník chce drancovat vícekrát, pravděpodobně bude muset pokaždé napřed poslat svou flotilu (stačí jediná beranidlová loď).

Drancovaný hráč má čas navíc, který může využít třeba k přepravě surovin, či jejich "uklizení", případně k přesunu armády/flotily.

Městská zeďEditovat

I městská zeď je velice účinný nástroj. Pokud hráč ve městě nemá armádu, tak sama o sobě nikoho moc nezastaví (ani nezastraší), ale při přítomnosti armády už pomůže hodně.

Mimo jiné efektivně brání barbarům nižších úrovní v průchodu. Počínaje úrovní 33 Městskou zeď nelze ničit ničím jiným, než děly, což znemožní slabším hráčům jejich útoky.

V boji větších armád je efekt zdi obzvláště mocný, protože díky němu útočník i několik kol nemůže soustředit svá děla proti armádě bránícího

Efektivní armádaEditovat

Pokud už je ve městě k dispozici nějaká armáda, pak by neměla být složena jen ze samých hoplitů či obrů, ale měl by být k dispozici celý pluk, složený ze všech druhů jednotek. Obzvláště důležitá jsou křídla (šermíři a kopiníci), která chrání dělostřelectvo a střelectvo.

Pro potenciálního útočníka není nijak obtížné zničit i 1.000 hoplitů, pokud nejsou doprovozeni dalšími druhy jednotek, a to bez větších ztrát

Členství v alianciEditovat

Jednou z dobrých a nenákladných metod je členství v alianci. Je téměř jedno, v jaké alianci, stačí, když útočník uvidí, že je potenciální cíl v nějaké. Neodradí to cílené útoky, ale mnoho hráčů to zastraší, protože se bojí odplaty od nepřátelské aliance.

Obrana před špionážíEditovat

I to je dobrá metoda, protože útočník nezjistí, jestli máte suroviny a dostatečně malou armádu, aby se mu útok vyplatil. V praxi ale účinná obrana znamená stavbu Úkrytů ve městech, což ale často není nijak efektivní, protože jen málokdy se používá větší množství špehů. Ti tak slouží jen jako ochrana, ovšem blokují kvůli tomu jednu stavební plochu.

S obranou před špehy pomůže i forma vlády Aristokracie, která má ale za následek zvýšení korupce o 3 %. Taková korupce ve všech městech může znamenat i ztrátu několika stovek tisíc surovin měsíčně. Například při težbě 750 dřeva a 750 luxusní suroviny za hodinu a 10 městech (15.000 surovin za hodinu) to znamená ztrátu 540 surovin za hodinu, tedy cca 13.000 za den a skoro 400.000 měsíčně. Dále je nutné započítat ztrátu vína vlivem úbytku spokojenosti při korupci (a další ztráty).