FANDOM


V Každém městě postavte:

*tam kde jsou napsány 4 budovy odděleny lomítkem je počítáno s tím,že máte říši 4 kolonií a v každé je 1 budova

Radnice

Akademie-Po ukončení výzkumu zbořte a postavte kasárnu

Hostinec

Městská Zed´

Rezidence/Palác

Optik-Po ukončení výzkumu zbořte a postavte Vinný sklep

Tesařova Dílna

Hájovna

Pracovna Architekta

2xSklad

Halda

Vinařství/Kameník/Zkušebna/Sklárna

Ambasáda/Dílna/Chrám/Úkryt

Muzeum

Přístav

Loděnice

All items (6)