FANDOM


ZákladyEditovat

 • Kolonie (všechno kromě hlavního města s Palácem) musí mít Guvernéra na stejné úrovni jako je počet kolonií, jinak je kolonie sužována korupcí.
 • Pokud má kolonie Guvernéra na vyšší úrovni než je počet kolonií, žádné výhody to nepřináší.
 • Doporučuji:Když máte ve městech palác a rezidence na úrovni 3 a chystáte se přebrat 4. kolonii,postavte si  nejdříve rezidence na 4.úroven,a pak až palác.Až potom kolonizujte.Budete mít korupci jenom v nově přebrané kolonii,dokud tam nepostavíte rezidenci na 4.(Platí samozřejmě i pro jiné úrovně)

Dopady korupce na koloniiEditovat

 • Korupce snižuje množství vytěžených surovin v postižené kolonii. Pokud máte korupci 50%, tak to znamená, že vytěžíte jen polovinu surovin.
 • Korupce snižuje množství vyzkoumaných výzkumných bodů v postižené kolonii. Pokud máte korupci 50%, tak to znamená, že vyzkoumáte jen polovinu bodů.
 • Korupce snižuje spokojenost ve městě. Když sečtete všechny pozitivní spokojenosti v Radnici a vynásobíte je korupcí dostanete číslo o kterou se vaše spokojenost sníží.
 • Korupce tedy nejen snižuje spokojenost ale také ztěžuje její zvyšování.
 • Korupce NEsnižuje příjmy zlata.


Jak se korupce počítáEditovat

 • Procento korupce = ( 1 - ( (Guvernér + 1) / (počet kolonií +1) ) ).
 • Příklad: Pokud máte hlavní město a tři kolonie. Palác máte na úrovni 4 a Guvernéry na úrovni 3. Pokud se teď rozhodnete vytvořit další čtvrtou kolonii, budou vaše tři současné kolonie trpět korupcí (1-((3+1)/(4+1)))=20%. Nová kolonie bude mít korupci (1-((0+1)/(4+1)))=80%. Budete tedy ztrácet 20% všech vytěžených surovin a výzkumných bodů
počet kolonií \ úroveň Guvernéra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 67 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 75 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 80 60 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 83,3 66,67 50 33,33 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0
6 85,71 71,43 57,14 42,86 28,57 14,29 0 0 0 0 0 0 0
7 87,5 75 62,5 50 37,5 25 12,5 0 0 0 0 0 0
8 88,89 77,78 66,67 55,56 44,44 33,33 22,22 11,11 0 0 0 0 0
9 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 0 0
10 90,91 81,82 72,73 63,64 54,55 45,45 36,36 27,27 18,18 9,09 0 0 0
11 91,67 83,33 75 66,67 58,33 50 41,67 33,33 25 16,67 8,33 0 0
12 92,31 84,62 76,92 69,23 61,54 53,85 46,15 38,46 30,77 23,08 15,38 7,69 0

Ideální strategieEditovat

 • Strategie je jasná. Snažte se NIKDY nemít korupci. Může vypadat lákavě mít rychle hodně kolonií, ale negativní efekty jsou obrovské.
 • Pokud už korupci máte (třeba v nové kolonii), nic tam netěžte ani nezkoumejte a nechte občany jen platit daně