FANDOM


ÚvodEditovat

Ikariam je webová MMO hra pro mnoho hráčů, zasazená do období starověké antiky, ovšem velice často se zde setkáme s historickými nesmysly (létající balóny, děla...), které však pomáhají utvářet opravdu pestrý svět.

Základem všeho je hlavní město, o které se hráč stará. V tomto městě je k nalezení množství stavebních ploch, na kterých lze stavět budovy, které mají na hru různý vliv. Postupem času si hráč může dovolit vybudovat další města (kolonie), přičemž maximální počet všech měst je 12 (jedno hlavní a 11 kolonií). Ke stavbě budov je zapotřebí stavební materiál (dřevo), později mramor a další suroviny (víno, síra a sklo). Každá budova má různý počet úrovní, přičemž vyšší úroveň budovy stupňuje její efekt (ovšem vyšší je i cena).

Každé město se nalézá na nějakém ostrově, kde je k dispozici les pro těžbu stavebního materiálu, dále pak zdroj jedné další suroviny (mramoru, vína, síry nebo skla). Na každém ostrově může sídlit více měst od různých hráčů.

To, jaké možnosti má hráč k dispozici, není určeno jen množstvím dostupných surovin, ale především úrovní výzkumu, který je potřeba pro využívání pokročilejších technik (stavbu nových budov, výcvik jednotek...).

Důležitým prvkem hry je také armáda a flotila a její využívání, v podobě bitev, okupací, blokád atd. Každý hráč může mít pozemní armádu z vojáků a námořní flotilu, složenou z lodí. Každá z nich má trochu jiné využití, viz dále.

Hra samotná nabízí mnoho různých možností a funkcionalit, které zde nejsou zmíněny, neboť tento článek pojednává jen o základních mechanismech hry.

Město a stavební plochaEditovat

V každém městě jsou k nalezení čtyři druhy stavebních ploch, označených vždy vlaječkou s příslušnou barvou:

 • Standardní stavební plocha (červená), 15×
 • Přístavní stavební plocha (modrá), 2×
 • Stavební plocha pro zeď (žlutá), 1×
 • Pirátská stavební plocha (černá), 1×

Standardních stavebních ploch je v každém městě 15, ovšem na jedné z nich vždy stojí budova Radnice, kterou nelze odstranit ani přemístit (tedy 14 volných ploch). Jedna z těchto ploch je v prvních fázích hry nepřístupná, a lze ji využít až po dokončení výzkumu Byrokracie. Při začátku hry tak má hráč k dispozici 13 standardních volných stavebních ploch na souši, dvě u moře a jednu speciální pro zeď.

Na každou stavební plochu lze umístit jednu budovu (Radnice je také budova, ovšem ta je umístěna sama), která má na město nějaký vliv.

Budovy standardních stavebních plochEditovat

 • Městská radnice (hlavní budova, která ubytovává populaci)
 • Palác (pouze v hlavním městě)
 • Guvernérova rezidence (obdoba Paláce, ovšem jen v koloniích)
 • Akademie (slouží pro výzkum)
 • Sklad (umožňuje skladovat množství surovin a část z nich chránit před drancováním)
 • Halda (také skladuje suroviny, ovšem nechrání je)
 • Hostinec (slouží ke zvyšování spokojenosti lidí a tím i nárůstu populace)
 • Muzeum (také zvyšuje spokojenost, ovšem jiným způsobem)
 • Kasárny (slouží pro výcvik pozemní armády)
 • Ambasáda (umožňuje uzavírat různé dohody a členství v alianci)
 • Tržiště (umožňuje nakupovat a prodávat suroviny, dále také pouze nakupovat armádu a flotilu)
 • Černý trh (umožňuje prodávat armádu a flotilu)
 • Dílna (slouží pro vylepšování flotily a armády)
 • Úkryt (umožňuje výcvik špehů)
 • Chrám (umožňuje používání speciálních náboženských zázraků)
 • Archív oceánských nákresů (umožňuje urychlit loďstvo)
 • Produkční budovy (umožňují zvýšení produkce surovin)
  • Hájovna (stavební materiál)
  • Sklárna (sklo)
  • Alchymistická věž (síra)
  • Vinařství (víno)
  • Kameník (mramor)
 • Spotřební budovy (snižují ve městě náklady daných surovin, například při stavbách)
  • Tesařova dílna (stavební materiál)
  • Optik (sklo)
  • Zkušebna ohňostroje (síra)
  • Vinný sklep (víno)
  • Pracovna architekta (mramor)

Budovy přístavních stavebních plochEditovat

 • Obchodní přístav (umožňuje nakládat zboží do lodí a posílat jej napříč městy)
 • Loděnice (umožňuje stavbu flotily)

Stavební plocha pro zeďEditovat

 • Zeď (jediná budova pro toto pole, poskytuje městu jistou ochranu před drancováním)

Pirátská stavební plochaEditovat

 • Pirátská pevnost (jediná budova pro toto pole, umožňuje podnikat pirátská přepadení)

PopulaceEditovat

Populace představuje počet obyvatel vašeho města. K ubytování populace slouží budova Radnice. Vyšší úroveň Radnice poskytne prostor pro více lidí (zvětší kapacitu, nikoliv jejich počet). Obyvatelstvo pak lze využívat k těmto účelům:

 • Produkce surovin (těžba, sběr vína...)
 • Výzkum v Akademii
 • Modlení v Chrámu
 • Výcvičení (přeměna) na jednotky armády a flotily
 • Získávání daní (zlata) z nezaměstnaného obyvatelstva

Populace se množí na základě její spokojenosti. Pokud je spokojenost kladná (štěstí, euforie), množení je kladné. Pokud je spokojenost záporná (neštěstí, vztek), nastává úbytek populace. Mezi těmito stavy je ještě neutrální stav, kdy dochází k velmi mírnému zvyšování populace, případně k žádné změně.

Každé město poskytuje základní množství spokojenosti pro obyvatele (196). To znamená, že lze mít až 196 obyvatel bez dalších starostí. Každý z nich neutralizuje účinek jedné spokojenosti. Pokud by došlo ke stavu, kdy je ve městě více obyvatel, než spokojenosti, je spokojenost záporná a nastává úbytek. Čím větší je spokojenost oproti počtu obyvatel, tím rychleji se populace množí (tedy tím rychleji se počet obyvatel blíží ke spokojenosti a její účinek se pomalu neutralizuje, dokud nedojde k úplné harmonii spokojenosti a počtu obyvatel).

Například při spokojenosti 500 a počtu obyvatel 100 se projeví efekt 400 spokojenosti (euforie), díky čemuž se bude populace množit rychlostí cca 12/h. Za pár hodin bude stoupne populace na 150, takže se projeví jen 350 spokojenosti (nárůst populace bude třeba jen 9/h). Postupem času se populace dostane k číslu 500, takže se růst úplně zastaví.

Spokojenost lze ovlivnit budovou Hostince a Muzea.

Herní měnyEditovat

Ve hře vystupují dvě měny:

 • Zlato
 • Ambrózie

ZlatoEditovat

Základním platidlem ve hře je právě zlato. Dá se získat buď prodejem surovin a armády na Trhu (a Černém trhu), nebo od lidí. Každý nezaměstnaný člověk, který není ani v dolech, ani ve výzkumu a ani v chrámu, platí hráči 3 zlatky za hodinu. 1.000 obyvatel tedy 3.000 z/h. Zlato lze utratit za nákup obchodních lodí, které jsou potřebné pro přesouvání surovin a pozemní armády mezi městy, případně lze za zlato nakoupit suroviny a jednotky.

Další využití zlata spočívá v placení armády a výzkumu. Každý vědec v Akademii vyžaduje určitý plat, obdobně jej vyžaduje každý voják v armádě a loď ve flotile. Pokud armáda s výzkumem stojí více, než kolik hráč vybere na daních, jednoduše dojde k postupnému snižování stavu jeho pokladnice, dokud se nedostane na nulu (v takovém případě se automaticky propustí část armády).

AmbrózieEditovat

Jedná se o prémiovou měnu, kterou ve hře nelze běžně získat (jen platbou pomocí reálné měny, případně při speciálních akcích). Za Ambrózii si zle koupit množství prémiových funkcí, různé balíčky atrap armády pro oklamání nepřítele, zvýšení produkce, násobení kapacity skladů atd.

Specialitou je pak fontána Ambrózie, jejíž aktivace stojí velké množství Ambrózie, ovšem každý další den jí produkuje (podle toho, kolik dní v řadě za sebou se uživatel do hry přihlásí), a to po dobu jednoho roku. Tato funkce tak může být při každodenním přihlašování po dobu celého roku velice výhodná, ovšem při zanechání hraní (nebo vynechávání) naopak nevýhodná.

SurovinyEditovat

Ve hře vystupuje celkem pět druhů surovin:

 • Stavební materiál (dřevo)
 • Mramor
 • Víno
 • Sklo
 • Síra

Základním materiálem je stavební materiál, další suroviny jsou nazývány luxusními surovinami. Suroviny se produkují v dolech či jiných zařízeních, která jsou dostupná na ostrově, vždy v páru les (produkce dřeva) a jeden zdroj luxusní suroviny. Zdroje jsou tyto:

 • Les (těžba stavebního materiálu, tedy dřeva)
 • Mramorový důl (těžba mramoru)
 • Vinice (pěstování vína)
 • Sírová jáma (těžba síry)
 • Krystalový důl (těžba skla)

Čím vyšší úroveň produkčního zařízení, tím více dělníků do něj lze umístit (a tím se zvýší těžba). Standardně vytěží jeden dělník jeden kus suroviny.

Stavební materiál (dřevo)Editovat

Je to základ všech surovin. Rozšiřování všech dolů a vinic stojí právě stavební materiál, ostatně dřevo je základem i pro stavbu všech budov. Proto se les nachází na každém ostrově a těžba dřeva nevyžaduje žádný výzkum.

Stavební materiál je poměrně dynamická komodita, protože se na trhu jeho cena různě mění. Někteří hráči jej jsou schopni někdy prodat levně (třeba 6 zlatek za kus), jindy jej prodávají draze, za 9 zlatek a výše.

MramorEditovat

Je druhou nejdůležitější surovinou, jelikož většina budov vyžaduje od určité úrovně pro rozšiřování kromě dřeva i mramor. Je proto dobré mít co nejvíce měst na ostrovech s mramorovým dolem. Jeho hodnota je relativně vysoká, na trhu se pohybuje s cenou od 8 zlatek výše, výjimečně i méně.

VínoEditovat

Je ho potřeba pro podávání v Hostincích, a tím ke zvyšování spokojenosti ve městech. Ač se to na první pohled nemusí zdát, jeho spotřeba může být opravdu vysoká, proto je velice důležité. Víno je také potřeba k rozšiřování Paláce a Rezidencí, případně k výcviku kuchařů v Kasárně.

Na trhu se hodnota vína i přesto pohybuje spíše níže, kolem 6 zlatek za kus.

SíraEditovat

Primárně se používá k výcviku pozemních jednotek i flotily, ovšem uplatnění najde i při stavbě Haldy, Paláce a Rezidence. Tržní hodnota je malá, kolem 5 až 7 zlatek za kus. Většině hráčů stačí jediné město u síry, ovšem jsou i experti, kteří hrají bez kolonie u síry (síru pak kupují na trhu).

SkloEditovat

Je využíváno k výzkumu a vynálezům. Ať už se jedná o stavbu Akademií či Dílen, postupem času je ho potřeba velké množství. Najde uplatnění i při stavbě Haldy, Paláce a Rezidence, případně při výcviku špehů v Úkrytu, dále doktorů v Kasárně nebo některých lodí v Loděnici.

Později ve hře je za sklo možné přímo získávat body výzkumu, ovšem zde je ho potřeba velké množství. Tržní hodnota kolísá od 6 zlatek za kus výše, přičemž je hodnotné asi jako mramor.