ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Όπλα Καταστρώματος
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
12 12 Επιστημονικοί Πόντοι 20 20 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Ξυλουργική Τέχνη
 Στρατός : Δεξαμενή καθαρισμού
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Πειρατεία


Βαλλιστροφόρο
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
0 0
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα για τα πολεμικά πλοία σας, στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε τεράστια όπλα! Για αρχή οι εφευρέτες σας τοποθέτησαν σε αυτό μια τεράστια βαλλίστρα. Υποθέστε ότι το εξάρτημα θα αντέξει και άλλες μηχανές. Έτσι, μόλις ένας από τους επιστήμονές σας έχει μια ιδέα, μπορείτε να την εγκαταστήσετε στα πλοία σας χωρίς πρόβλημα.

Επιδράσεις

Επιτρέπει:: Κατασκευή Βαλλιστροφόρου στο Ναυπηγείο.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες