ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Αποθήκη
Αποθήκη.png
Βασικό Κτήρια
Λειτουργία
Αποθήκευση και προστασία των πόρων
Απαιτήσεις
Συντήρηση
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Οικοδομικό Υλικό και Μάρμαρο
Απαιτήσεις Χρήσης
Καμία

Περιγραφή

Ένα τμήμα των προμηθειών σας προστατεύεται στην Αποθήκη. Κρατάει μακριά λεηλασίες, βροχή, πουλιά και άλλα παράσιτα. Ο αποθηκάριος είναι πάντα ενημερωμένος για τους αποθηκευμένους πόρους σας. Η αναβάθμιση της αποθήκης σας επιτρέπει να προστατέψετε τις προμήθειες σας.

Πληροφορίες Κτηρίου

Αποθήκευση Πόρων

Η Αποθήκη αυξάνει τον αποθηκευτικό χώρο της πόλης σας. με κάθε αναβάθμιση της Αποθήκης λαμβάνεται 8.000 πρόσθετου χώρου αποθήκευση για κάθε πόρο. Μπορείτε να κατασκευάσετε έως 4 Αποθήκες ανά πόλη και 1 Αλάνα ή το ισοδύναμο 8 «Αποθηκών», καθώς μια Αλάνα έχει 4 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα από την Αποθήκη.

  • Το Δημαρχείο προσθέτει αποθηκευτικό χώρο 2.500 2.500 Οικοδομικό Υλικό και 2.500 2.500 Πόροι πολυτελείας για κάθε πόρο πολυτελείας όπως παρουσιάζονται ξεχωριστά σε αυτόν τον πίνακα.
  • Όταν ένας αποθηκευμένος πόρος φτάσει το 75 % της μέγιστης διαθέσιμης, η ποσότητα εμφανίζεται κόκκινη. Όταν η ποσότητα φτάσει το 100 %, η ποσότητα εμφανίζεται έντονη κόκκινη. Οποιαδήποτε ποσότητα λαμβάνεται πέρα από την μέγιστη διαθέσιμη χωρητικότητα χάνεται. Για να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο, αναβαθμίστε την Αποθήκη σας (ή κατασκευάστε μια άλλη).

Προστασία Πόρων

Η Αποθήκη αυξάνει επίσης την ποσότητα των πόρων στην πόλη που είναι προστατευμένη από λεηλασία. Το Δημαρχείο παρέχει προστασία για τις 1ες 100 μονάδες αποθήκευσης κάθε πόρου και κάθε επίπεδο αναβάθμισης των Αποθηκών σας δίνει προστασία για 480 μονάδες κάθε πόρου (το 6 % των 8.000 αποθηκευτικού χώρου).

  • Αν καταστείτε ως κατάσταση απραξίας (ανενεργός), τότε κάθε επίπεδο αναβάθμισης των Αποθηκών σας σας δίνει προστασία για τη μειωμένη ποσότητα των 80 μονάδων κάθε πόρου (1 % των 8.000 μονάδων αποθηκευτικού χώρου). Οι προστατευμένοι πόροι του Δημαρχείου μειώνονται επίσης σε 15 μονάδες κάθε πόρου.

Αλληλεπίδραση με το Ανταλλακτήριο

Όταν τοποθετούνται υλικά για αγορά στο Ανταλλακτήριο, η ποσότητα αφαιρείται από τη συνολική διαθέσιμη στην πόλη. Αυτό φαίνεται και στην επεξήγηση που εμφανίζεται όταν μεταφέρετε το δείκτη του ποντικιού στα σύνολα των υλικών. Οποιοδήποτε υλικό στο Ανταλλακτήριο δεν θα εμφανίζεται στην Αποθήκη ή στην Αλάνα και μπορεί να υπερβείτε το όριο ασφαλείας, για αυτό προσοχή. Οι πόροι που «κρύβονται» στο Ανταλλακτήριο μπορεί να λεηλατηθούν.

Επιλογή Ikariam Plus

Premium safecapacity.jpg

+ 100%
Το λουκέτο προστατεύει μεγαλύτερη ποσότητα των πόρων από λεηλασία από εχθρούς.
+100% ασφάλεια κλοπής για 7 ημέρες για όλους του πόρους για όλα σας τα νησιά.
14 14 αμβροσία

Premium storagecapacity.jpg

+ 100%
Με τον νέο ανυψωτήρα σας, ο αποθηκάριος σας θα μπορεί να διαχειριστεί τον χώρο αποθήκευσής σας πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντάς σας την αποθήκευση περισσότερων αγαθών.
+100% χώρος αποθήκευσης για 7 ημέρες σε όλα σας τα νησιά.
24 24 αμβροσία

Σημειώσεις

Η φράση « +100% χώρος αποθήκευσης για 7 ημέρες σε όλα σας τα νησιά » ΔΕΝ σημαίνει ότι θα έχετε 100% ασφάλεια κλοπής (ότι τίποτα δεν θα είναι λεηλατήσιμο).

  • Αυτό σημαίνει ότι έχετε διπλασιάσει τον αποθηκευτικό σας χώρο.
         Για παράδειγμα, αν μπορείτε να αποθηκεύσετε 500 μονάδες για κάθε πόρο και ενεργοποιήσετε τις πρόσθετες 100 %, τότε θα μπορείτε να αποθηκεύσετε 1.000 μονάδες κάθε πόρου.
         Μπορείτε να αποθηκεύσετε 100 % περισσότερο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχετε πρόσθετη προστασία 100 % από τη λεηλασία.

Λεπτομέρειες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο και το 2ο επίπεδο δεν ακολουθούν αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής τους μειώθηκε όταν προστέθηκαν στην παρουσίαση-εκμάθηση του παιχνιδιού και αφαιρέθηκαν 17 λεπτά 43 δευτερόλεπτα (1.063 δ) για το 1ο επίπεδο και 19 λεπτά 23 δευτερόλεπτα (1.163 δ) για το 2ο επίπεδο.

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο και πάνω από το 2ο επίπεδο απαιτούν μείωση του αποτελέσματος κατά 17 λεπτά 43 δευτερόλεπτα (1.063 δ) για το 1ο επίπεδο και 37 λεπτά 6 δευτερόλεπτα (2.226 δ) για πάνω από το 2ο επίπεδο.

Άλλα Βασικά Κτήρια

Advertisement