ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Αρχείο Ναυτικών Χαρτών
Αρχείο Ναυτικών Χαρτών.png
Βασικό Κτήρια
Λειτουργία
Επιταχύνει τα Πλοία που
στέλνονται σε υπερπόντια ταξίδια
Απαιτήσεις
Θαλάσσια Διαγράμματα
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Οικοδομικό Υλικό Μάρμαρο και Κρύσταλλο
Απαιτήσεις Χρήσης
Καμία

Περιγραφή

Πολύτιμοι ναυτικοί χάρτες έχουν αρχειοθετηθεί στο Αρχείο Ναυτικών Χαρτών (στο παιχνίδι έχει το όνομα Αρχείο Θαλασσίων Χαρτών). Αυτό επιτρέπει στους ναυτικούς σας να ταξιδέψουν στις 7 θάλασσες ακόμα ταχύτερα. Όσο υψηλότερο το επίπεδο του κτηρίου και όσο μεγαλύτερη η απόσταση μέχρι τον προορισμό, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος που εξοικονομείται για την ολοκλήρωση του ταξιδιού (μετάβαση και επιστροφή).

Πληροφορίες

Μειώνει το χρόνο ταξιδιού για τα Πλοία που ξεκινούν το ταξίδι τους από μια πόλη που έχει κατασκευασμένο ένα Αρχείο Θαλάσσιων Χαρτών, όταν ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις.

 1. Η πρώτη γραμμή στο παράθυρο εμφάνισης δείχνει τον μειωμένο χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 5 νησιών.
  1. Η διάρκεια του ταξιδιού που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 5 νησιών.
  2. Πόσο μείωση θα κερδηθεί με το επόμενο επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 5 νησιών.
  3. Πόσο μείωση έχετε κερδίσει με το τρέχον επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 5 νησιών.
 2. Η μεσαία γραμμή στο παράθυρο εμφάνισης δείχνει τον μειωμένο χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 20 νησιών.
  1. Η διάρκεια του ταξιδιού που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 20 νησιών.
  2. Πόσο μείωση θα κερδηθεί με το επόμενο επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 20 νησιών.
  3. Πόσο μείωση έχετε κερδίσει με το τρέχον επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 20 νησιών.
 3. Η τελευταία γραμμή στο παράθυρο εμφάνισης δείχνει τον μειωμένο χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 50 νησιών.
  1. Η διάρκεια του ταξιδιού που απαιτείται για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 50 νησιών.
  2. Πόσο μείωση θα κερδηθεί με το επόμενο επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 50 νησιών.
  3. Πόσο μείωση έχετε κερδίσει με το τρέχον επίπεδο για τη μετάβαση σε προορισμό απόστασης 50 νησιών.

- αυτή είναι η ελάχιστη ποσότητα μείωσης καθώς ταξιδεύετε μακρύτερα με το τρέχον επίπεδο κτηρίου.

Σημείωση
Οι εμφανιζόμενοι χρόνοι ενδέχεται να εμφανίζονται μειωμένοι κατά ένα ποσοστό, λόγω κάποιου συμβάντος (συνήθως κοντά ή κατά τη διάρκεια εορτών), το οποίο ανακοινώνεται στο φόρουμ.

Εξαρτήσεις μείωσης χρόνου ταξιδιού

Είναι απαραίτητο να εξηγηθεί ότι ο αριθμός δευτερολέπτων της κάθε μείωσης (μόνο από αυτό το κτήριο) εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

 • Το επίπεδο του κτηρίου.
 • Την απόσταση μεταξύ πόλης προέλευσης και προορισμού.
 • Ο τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται.

Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν έχει γραμμική σχέση με το μέγεθος της μείωσης.
Επίσης, είναι απαραίτητο να εξηγηθεί ότι οι χρόνοι ταξιδιού στο ίδιο νησί ή σε νησιά που έχουν απόσταση μικρότερη από 2, δεν επηρεάζονται.


Δικαίωμα Φρουράς

Παίκτες με Δικαιώματα Φρουράς ή και Δικαιώματα Φρουράς Συμμαχίας δεν έχουν οφέλη από αυτό το κτήριο όταν εγκαθίστανται στην πόλη που έχει κτισμένο ένα τέτοιο κτήριο.

Λεπτομέρειες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Άλλα Βασικά Κτήρια

Advertisement