ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Αρχειοθέτηση
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
98.000 98.000 Επιστημονικοί Πόντοι 254.892 254.892 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Θαλάσσια Διαγράμματα
 Επιστήμη : Πέταγμα Πουλιού
Επιτρέπει:
 Επιστήμη : Ρίψη Επιστολών


Αρχείο Ναυτικών Χαρτών
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
1.960 5.097
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Θα πρέπει, πιθανώς, να αρχειοθετήσετε τους πολύτιμους θαλάσσιους χάρτες σας. Αυτό θα επιτρέψει στους ναυτικούς σας να βρίσκουν πάντα τους χάρτες που χρειάζονται και να εξοικονομούν χρόνο για τα ταξίδια τους.

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Κατασκευή του Αρχείου Ναυτικών Χαρτών σε κάθε πόλη.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες επιστημονικές έρευνες

Advertisement