Βύθισμα
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
Πρότυπο:ΕΠ Πρότυπο:ΕΠ
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Συντήρηση σκαφών
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Επέκταση
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
0 1
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Οι επιστήμονές σας ανακάλυψαν ότι τα πλοία σας έχουν μικρότερη αντίσταση στο νερό, όταν έχουν μικρότερο φορτίο. Έτσι μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερα πανιά στο κατάρτι και να πλεύσετε πιο γρήγορα.

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Γρηγορότερα Εμπορικά Πλοία με ελαφρύτερα φορτία.Το μέγιστο φορτίο για τα Εμπορικά πλοία επιλέγονται πριν ξεκινήσει η μεταφορά των πόρων:

500 μονάδες πόρων ανά πλοίο
Μέχρι 500 μονάδες πόρων ανά πλοίο απαιτούνται 20 λεπτά ανά απόσταση νησιού.
400 μονάδες πόρων ανά πλοίο
Μέχρι 400 μονάδες πόρων ανά πλοίο απαιτούνται 17 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ανά απόσταση νησιού.
300 μονάδες πόρων ανά πλοίο
Μέχρι 300 μονάδες πόρων ανά πλοίο απαιτούνται 15 λεπτά ανά απόσταση νησιού.
200 μονάδες πόρων ανά πλοίο
Μέχρι 200 μονάδες πόρων ανά πλοίο απαιτούνται 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ανά απόσταση νησιού.
100 μονάδες πόρων ανά πλοίο
Μέχρι 100 μονάδες πόρων ανά πλοίο απαιτούνται 12 λεπτά ανά απόσταση νησιού.

Σημειώσεις

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε Πρότυπο:ΕΠ που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι Πρότυπο:ΕΠ απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.