FANDOMΔημαρχείο
Δημαρχείο
Βασικό Κτίριο
Λειτουργία
Αύξηση χώρου στέγασης
Αύξηση Action small Πόντων Δράσης
Αύξηση GarLimLand Ορίου Φρουράς Ξηράς
Απαιτήσεις
Καμία
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Wood small και Marble small
Απαιτήσεις Χρήσης
Καμία

Περιγραφή

Στο κέντρο της πόλης μπορείτε να βρείτε το Δημαρχείο μέσω του οποίου η πόλη αυξάνεται και ακμάζει. Οι έξυπνοι δημόσιοι υπάλληλοι, που εργάζονται εδώ, λατρεύουν να σου δίνουν πληροφορίες για τον πληθυσμό της πόλης σας.

Γενικές πληροφορίες

Το Δημαρχείο είναι το κτήριο που επισκέπτεστε για την επισκόπηση της πόλης σας. Το Δημαρχείο σας επιτρέπει να δείτε την καθαρή πρόσοδο, το όριο φρουράς και τον χώρο στέγασης της πόλης σας, πόσος |χώρος στέγασης είναι σε χρήση, πόσο ευτυχείς ή δυστυχείς είναι οι πολίτες σας, ο ρυθμός αυξομείωσης του πληθυσμού, η κατανομή των πολιτών ως εργάτες, επιστήμονες, ιερείς και το ποσοστό διαφθοράς, αν υπάρχει. Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της πόλης. Παρέχει 2.500 αποθηκευτικό χώρο ανά πόρο επιπρόσθετα από τις Αποθήκες και την Αλάνα που μπορεί να έχετε.

Κάθε επέκταση του κτηρίου αυξάνει το μέγιστο αριθμό πολιτών που επιτρέπονται στην πόλη. Όταν έχουμε στη οθόνη μας την προβολή της πόλης μας, υπάρχουν μια σειρά από υπόβαθρα που αλλάζουν καθώς αυξάνεται το επίπεδο του Δημαρχείου. Μαζί με τις αλλαγές στις εικόνες υποβάθρου, υπάρχουν και νέα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται (όπως δρόμοι, πάρκα, συντριβάνια και κιόσκια).

Επίσης, κάθε λίγα επίπεδα αναβάθμισης του Δημαρχείου αλλάζει το εικονίδιο της πόλης στην Προβολή νήσου και το σκηνικό στην πόλη σας.

  Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
4
Επίπεδο
7
Επίπεδο
10
Επίπεδο
13
Επίπεδο
16
Επίπεδο
18+
Οι δικές σας πόλεις,
με μπλε χρώμα
Island-city blue
Πόλεις άλλων παικτών,
με κόκκινο χρώμα
Island-city red
Πόλεις των συμμάχων σας,
με πράσινο χρώμα
Island-city green
Πόλεις παικτών που έχουν Στρατιωτική συνθήκη με τη συμμαχία σας, με κίτρινο χρώμα Island-city yellow
  Επίπεδο
1
Επίπεδο
2
Επίπεδο
4
Επίπεδο
7
Επίπεδο
10
Επίπεδο
13
Επίπεδο
16
Επίπεδο
18+

Χωρητικότητα αποθήκευσης

Το Δημαρχείο έχει χωρητικότητα αποθήκευσης 2.500 για κάθε πόρο, η οποία είναι ανεξάρτητη από την χωρητικότητα που δίνουν οι Αποθήκες και η Αλάνα. Η χωρητικότητα του μπορεί να αυξηθεί στα 5.000 για κάθε πόρο όταν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία «Ατμοκίνητο ανυψωτικό όχημα» που κοστίζει Ambrosia Αμβροσία και επιτρέπει τον διπλασιασμό του αποθηκευτικού χώρου.

Προβολές πόλης

Μεγέθη πεδίου μάχης

Το μέγεθος του πεδίου μάχης εξαρτάται από το επίπεδο του Δημαρχείου:

 • Επίπεδα 1 έως 4 έχουν ένα «πολύ μικρό» πεδίο μάχης.
 • Επίπεδα 5 έως 9 έχουν ένα «μικρό» πεδίο μάχης
 • Επίπεδα 10 έως 16 έχουν ένα «μέσο» πεδίο μάχης
 • Επίπεδα 17 έως 24 έχουν ένα «μεγάλο» πεδίο μάχης
 • Επίπεδα 25 και μεγαλύτερα έχουν ένα «πολύ μεγάλο» πεδίο μάχης.

Χώρος στέγασης

Ο βασικός χώρος στέγασης εξαρτάται από το επίπεδο του Δημαρχείου και δίνεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

$ \text{Βασικός χώρος στέγασης}=\left \lfloor 10 \times \text{Επίπεδο Δημαρχείου}^{1,5} \right \rfloor \times 2+40 $

Ορισμένες έρευνες προσθέτουν περισσότερο χώρο στέγασης για επιπλέον πολίτες:

Ικανοποίηση

Για να είναι πλήρης όλος ο χώρος στέγασης που δίνεται από το Δημαρχείο, θα πρέπει να διατηρείτε τους πολίτες σας χαρούμενους. Η ικανοποίηση μπορεί να αυξηθεί κατασκευάζοντας, αναβαθμίζοντας και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των Ταβερνών και των Μουσείων αλλά φυσικά και μέσω ορισμένων ερευνών.

Πόντοι δράσης

Οι Πόντοι Δράσης μπορούν να περιγραφούν ως ο «Αριθμός των ενεργειών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο παίκτης για αυτή τη συγκεκριμένη πόλη». Οι Πόντοι Δράσης ξοδεύονται στην Μεταφορά εμπορευμάτων, στη επίθεση, στον αποκλεισμό άλλης ή άλλων πόλεων. Κάθε Ενέργεια κοστίζει έναν πόντο δράσης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μονάδων και πλοίων που χρησιμοποιούνται για αυτή, ο οποίος, στη συνέχεια, επιστρέφεται όταν η ενέργεια ολοκληρωθεί. Διασκορπισμένα στρατεύματα ή πλοία δεν κοστίζουν πόντους δράσης.

 • Ο παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι με 3 πόντους δράσης και λαμβάνει ένα νέο πόντο δράσης για κάθε 4 επίπεδα του Δημαρχείου (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί για λεπτομέρειες).
 • Οι παίκτες με συνθήκη για δικαιώματα φρουράς ξεκινούν με 1 πόντο δράσης και λαμβάνουν ένα νέο πόντο δράσης για κάθε 4 επίπεδα του Δημαρχείου (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί για λεπτομέρειες).

Ο μαθηματικός τύπος που δίνει τους πόντους δράσης για κάθε επίπεδο Δημαρχείου είναι ο ακόλουθος:

$ \text{Πόντοι δράσης} = \left \lfloor \frac{\text{Επίπεδο Δημαρχείου}}{4} + 3 \right \rfloor $

Ακύρωση Δράσεων

Τα Στρατεύματα και οι Στόλοι μπορούν να ανακληθούν ενώ ταξιδεύουν προς τον προορισμό τους. Αυτό θα τα αναγκάσει να επιστρέψουν άμεσα προς την πόλη από την οποία ξεκίνησαν, αλλά ο πόντος δράσης θα αποδεσμευτεί όταν επιστρέψουν στη βάση τους. Για αυτό, όσο πιο πολύ είχαν απομακρυνθεί, τόσο περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να επιστρέψουν. Αν ένας στρατός ή και στόλος έχει ήδη φτάσει στον προορισμό του, δεν μπορεί να ανακληθεί αν δεν λήξει η αποστολή του.

 • Όταν τα Εμπορικά Πλοία μεταφέρουν εμπορεύματα μεταξύ πόλεων του ίδιου παίκτη, αποδεσμεύονται αμέσως μόλις φτάσουν στον προορισμό τους. Αντίθετα, όταν πηγαίνουν σε πόλη άλλου παίκτη, τότε πρέπει να μεταβούν και να επιστρέψουν, διαρκώντας το ταξίδι διπλάσιο χρόνο σε σχέση με το ταξίδι μεταξύ πόλεων του ίδιου παίκτη.
 • Όταν παρατάσσονται μονάδες για κατοχή άλλων πόλεων, ακόμα και αυτών που ανήκουν σε μέλη από την ίδια συμμαχία, οι πόντοι δράσης αποδεσμεύονται όταν οι μονάδες καταλάβουν επιτυχώς την πόλη ή αφού επιστρέψουν στη βάση τους, μετά από αποτυχημένη κατάληψη, όπως όταν ένας εχθρικός αποκλεισμός το αποτρέψει.
 • Όταν παρατάσσονται πλοία για κατοχή άλλων λιμένων, ακόμα και αυτών που ανήκουν σε μέλη από την ίδια συμμαχία, οι πόντοι δράσης αποδεσμεύονται όταν τα πλοία καταλάβουν επιτυχώς τον λιμένα ή αφού επιστρέψουν στη βάση τους, μετά από αποτυχημένη κατάληψη, όπως όταν ένας εχθρικός αποκλεισμός το αποτρέψει.

Όριο φρουράς

Το Δημαρχείο σας συμβάλει στο Όριο φρουράς ξηράς.

Κάθε επίπεδο του Δημαρχείου παρέχει 50 επιπλέον θέσεις για τις μονάδες σας.

Ο μαθηματικός τύπος που δίνει το όριο φρουράς για τις χερσαίες μονάδες κάθε πόλης είναι ο ακόλουθος:

$ \text{Θέσεις μονάδων ξηράς} = 250 + 50 \times \left ( \text{Επίπεδο Δημαρχείου + Επίπεδο Τείχους} \right ) $

Παρατηρήσεις πόλης

Οι Παρατηρήσεις είναι μια μικρή καρτέλα στη προβολή του Δημαρχείου. Σας πληροφορεί αν η πόλη έχει διαφθορά:

 1. Μια πόλη χωρίς παρατηρήσεις:
Notice0
 1. Μια πόλη με παρατηρήσεις:
Notice1

Λεπτομέρειες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

$ { \text{Διάρκεια κατασκευής (δ)} = \left \lbrack 1.800 \times 1,17 ^ \text{Επίπεδο} + 1.080 \right \rbrack } $

Το 1ο επίπεδο δεν ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής του είναι ενσωματωμένη στη διάρκεια εγκατάστασης της αποικίας.
Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το δεύτερο (2o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

$ { \text{Αθροιστική διάρκεια κατασκευής (δ)} = \left \lbrack \frac{210.600}{17} \times \left (\ 1,17 ^ \text{Επίπεδο} -\ 1\ \right )\ + 1.080 \times \text{Επίπεδο}\ \right \rbrack -\ 3.186} $

Το 1ο επίπεδο έχει μηδενικό χρόνο κατασκευής και έχει ληφθεί υπόψη στον παραπάνω τύπο (έχουν αφαιρεθεί 53 λεπτά 6 δευτερόλεπτα, 3.186 δ).

Άλλα Βασικά Κτίρια

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.