ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariamΠολίτευμα
«Δικτατορία»
Πολίτευμα «Δικτατορία»
Τύπος Πολιτεύματος:
Επιλέξιμο
Απαιτήσεις:
Έρευνα: Μορφή πολιτεύματος ( Επιστήμη )


Περιγραφή

Η Δικτατορία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από ένα πρόσωπο, συνήθως στρατιωτικό.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Δικτατορία είναι μια μορφή πολιτεύματος, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν όλα τα νησιωτικά βασίλεια με στρατιωτικό προσανατολισμό.
Πληροφορίες Wikipedia:
Η Δικτατορία  wp είναι μια αυταρχική wp μορφή πολιτεύματος, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν ηγέτη ή ομάδα ηγετών χωρίς κομματική τοποθέτηση ή αδύνατη κομματική χροιά, μικρές μαζικές κινητοποιήσεις και περιορισμένο πολιτικό πλουραλισμό.

Πλεονεκτήματα

 1. - 2 % στο κόστος συντήρησης για τις Μονάδες στρατού και τα πολεμικά πλοία.
  Μαθηματικός τύπος:
 2. + 2 % γρηγορότερη εκπαίδευση στις Μονάδες στρατού και κατασκευή πολεμικών πλοίων.
  Μαθηματικός τύπος:
 3. + 2 Εμπορικά πλοία

Μειονεκτήματα

- 75 Ικανοποίηση σε όλες τις πόλεις.

With Ξενοκρατία

Αν η πρωτεύουσά σας καταληφθεί, το πολίτευμα να αλλάξει σε Ξενοκρατία. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει χωρίς Επανάσταση ή κόστος.

Σημείωση παιχνιδιού:
 1. Η Ξενοκρατία σημαίνει ότι επιτυγχάνονται μόνο τα μισά από τα πλεονεκτήματα από την πραγματική μορφή πολιτεύματος. Το ίδιο ισχύει για τα μειονεκτήματα του πολιτεύματος.
 2. Όταν απελευθερωθεί η πρωτεύουσα, θα επανέλθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πολιτεύματος. Αυτό θα συμβεί χωρίς Επανάσταση ή κόστη.
 3. Η Ξενοκρατία δεν επηρεάζει την Αναρχία για αυτό θα συνεχίσετε να έχετε τις επιδράσεις της πλήρως, αν η πρωτεύουσα καταληφθεί όσο βρίσκεστε σε κατάσταση Αναρχίας.

Σημείωση Βίκικάριαμ

Η Ξενοκρατία συμβαίνει όταν η Πρωτεύουσα καταληφθεί από άλλο παίκτη και δεν αλλάζει την τρέχουσα μορφή πολιτεύματος, απλώς μοιράζει στη μέση (½) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τρέχουσας μορφής πολιτεύματος.

Πλεονεκτήματα λόγω Ξενοκρατία

 1. - 1 % στο κόστος συντήρησης για τις Μονάδες στρατού και τα πολεμικά πλοία.
  Μαθηματικός τύπος:
 2. + 1 % γρηγορότερη εκπαίδευση στις Μονάδες στρατού και κατασκευή πολεμικών πλοίων.
  Μαθηματικός τύπος:
 3. + 1 Εμπορικό πλοίο

Μειονεκτήματα λόγω Ξενοκρατία

- 37,5 Ικανοποίηση σε όλες τις πόλεις.

Άλλα Επιλέξιμα πολιτεύματα

Advertisement