ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Επιστημονικό Μέλλον
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις
532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × Επίπεδο
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Πλωτή βάση
 Οικονομία : Ουτοπία
 Επιστήμη : Η Αρχιμήδεια Αρχή
 Στρατός : Χυτήριο κανονιών
Επιτρέπει:
Ποικίλει
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες
Ποικίλει
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Οι πιο έξυπνοι εγκέφαλοι στον κόσμο δουλεύουν για να απαντήσουν τις μεγάλες ερωτήσεις: Γιατί είμαστε εδώ; Γιατί είναι όλα έτσι όπως είναι; Πλησιάσαμε άλλο ένα βήμα στο Διαφωτισμό.

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Αύξηση κατά  Επιστημονικοί Πόντοι (+0,02) πόντοι έρευνας ανά Επιστήμονα ανά ώρα.

Προσθετικά με το Χαρτί 2 % (+0,02).
Προσθετικά με το Μελάνι 4 % (+0,04).
Προσθετικά με το Μηχανικό στυλό 8% (+0,08).
Προσθετικά με το Φίλτρο Σοφίας + 20 % (+0,20) όταν ενεργοποιηθεί.
Προσθετικά με τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του Πολιτεύματος ± διάφορα %.
Για μια κατά προσέγγιση ελάχιστη αύξηση από 16 % έως 36 % (0,16 έως 0,36).
  • Κάθε επιστήμονας θα παράγει ένα ελάχιστο  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα, αντί του κανονικού 1 Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα.


Δυνατότητες

Για κάθε επίπεδο που θέλετε να ολοκληρώσετε, θα χρειαστείτε 532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × αυτό το επίπεδο.

Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις
1 610.560 610.560 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,16
Πλωτή βάση
( Ναυτιλία )
Ουτοπία
( Οικονομία )
Η Αρχιμήδεια Αρχή
( Επιστήμη )
Χυτήριο κανονιών
( Στρατός )
2 1.221.120 1.221.120 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,18
1 Επίπεδο
( Επιστήμη )
3 1.831.680 1.831.680 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,20
2 Επίπεδο
( Επιστήμη )
4 2.442.240 2.442.240 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,22
3 Επίπεδο
( Επιστήμη )
5 3.052.800 3.052.800 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,24
4 Επίπεδο
( Επιστήμη )
6 3.663.360 3.663.360 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,26
5 Επίπεδο
( Επιστήμη )
7 4.273.920 4.273.920 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,28
6 Επίπεδο
( Επιστήμη )
8 4.884.480 4.884.480 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,30
7 Επίπεδο
( Επιστήμη )
9 5.495.040 5.495.040 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,32
8 Επίπεδο
( Επιστήμη )
10 6.105.600 6.105.600 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,34
9 Επίπεδο
( Επιστήμη )
11 6.716.160 6.716.160 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,36
10 Επίπεδο
( Επιστήμη )
12 7.326.720 7.326.720 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,38
11 Επίπεδο
( Επιστήμη )
13 7.937.280 7.937.280 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,40
12 Επίπεδο
( Επιστήμη )
14 8.547.840 8.547.840 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,42
13 Επίπεδο
( Επιστήμη )
15 9.158.400 9.158.400 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,44
14 Επίπεδο
( Επιστήμη )
16 9.768.960 9.768.960 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,46
15 Επίπεδο
( Επιστήμη )
17 10.379.520 10.379.520 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,48
16 Επίπεδο
( Επιστήμη )
18 10.990.080 10.990.080 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,50
17 Επίπεδο
( Επιστήμη )
19 11.600.640 11.600.640 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,52
18 Επίπεδο
( Επιστήμη )
20 12.211.200 12.211.200 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,54
19 Επίπεδο
( Επιστήμη )
21 12.821.760 12.821.760 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,56
20 Επίπεδο
( Επιστήμη )
22 13.432.320 13.432.320 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,58
21 Επίπεδο
( Επιστήμη )
23 14.042.880 14.042.880 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,60
22 Επίπεδο
( Επιστήμη )
24 14.653.440 14.653.440 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,62
23 Επίπεδο
( Επιστήμη )
25 15.264.000 15.264.000 Επιστημονικοί Πόντοι  Επιστημονικοί Πόντοι (+ 0,02) πόντοι έρευνας ανά επιστήμονα.
Συνολικός αριθμός επιστημόνων × 1,64
24 Επίπεδο
( Επιστήμη )
Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες επιστημονικές έρευνες


Advertisement