ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariamΙερό Άλσος του Άδη
Ιερό Άλσος του Άδη
Μνημεία
Λειτουργία
Επιστρέφει τα κόστη των μονάδων σε υλικά
που έπεσαν στο πεδίο της μάχης σε Μάρμαρο
Αριθμός νήσων
436 (8,1%)

Περιγραφή

Ο ισχυρός Άδης, άρχων του κάτω κόσμου, μπορεί να στείλει τρομερές Γοργόνες, που μπορούν να μετατρέψουν τις σωρούς των τοπικών μονάδων στρατού σε πέτρα, απλώς με το κοίταγμά τους. Αυτό έχει το θετικό αποτέλεσμα ότι θα υπάρχει πάντα περίσσεια πέτρας στο τέλος της μάχης για να ξαναχτιστεί το τείχος.

Επιδράσεις

Επίπεδο Επίδραση Διάρκεια Ηρέμηση
1 20 % του κόστους υλικών για τις μονάδες που χάθηκαν κατά τις μάχες
στις πόλεις πιστώνονται ως Μάρμαρο
16ω
2 30 % του κόστους υλικών για τις μονάδες που χάθηκαν κατά τις μάχες
στις πόλεις πιστώνονται ως Μάρμαρο
3 40 % του κόστους υλικών για τις μονάδες που χάθηκαν κατά τις μάχες
στις πόλεις πιστώνονται ως Μάρμαρο
4 50 % του κόστους υλικών για τις μονάδες που χάθηκαν κατά τις μάχες
στις πόλεις πιστώνονται ως Μάρμαρο
5 80 % του κόστους υλικών για τις μονάδες που χάθηκαν κατά τις μάχες
στις πόλεις πιστώνονται ως Μάρμαρο


Άλλα Μνημεία

Advertisement