ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Περιγραφή

Τα Κτήρια είναι σημαντικά στο Ikariam, καθώς σας επιτρέπουν να κάνετε διάφορες εργασίες, να αυξήσετε την παραγωγή ή να μειώσετε κάποιες από τις απαιτήσεις για άλλα κτήρια.
Η παρακάτω λίστα αποτελείτε από κτήρια που μπορείτε να κτίσετε ή να βρείτε στην ή στις πόλεις σας. Κάποια μπορεί να απαιτούν Οικοδομικό Υλικό, Πόροι πολυτελείας ή έρευνες για να κατασκευαστούν ή κάποια μπορεί να απαιτούν την προβολή μιας μικρής διαφήμισης ή να προσφερθεί Αμβροσία Αμβροσία για να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.


All items (50)

Advertisement