ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Κυβερνήτης
Military.jpg
Στρατιωτική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
11.592 11.592 Επιστημονικοί Πόντοι 25.512 25.512 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Οικονομία : Κρασί (έρευνα)
 Στρατός : Νόμος του μοχλού
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Διπλωματία
 Στρατός : Πυροτεχνουργία


Κατάληψη
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
231 510
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Αν προσλάβετε έναν δημόσιο υπάλληλο, μπορείτε όχι μόνο να λεηλατείτε τις πόλεις των εχθρών σας, αλλά και να τις διαχειρίζεστε, ώστε να τις χρησιμοποιείτε για τον εαυτό σας. Σύντομα θα μπορείτε να καταλάβετε άλλες πόλεις με τον στρατό σας και από εκεί να αυξήσετε τον πλούτο σας εκτελώντας αποστολές.

Επιδράσεις

Δυνατότητες: Τώρα μπορείτε να καταλάβετε πολεις άλλων παικτών.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες στρατιωτικές έρευνες

Advertisement