ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Λιθουργείο
Λιθουργείο.png
Αυξητικό Κτήρια
Λειτουργία
Αύξηση της παραγωγής Μάρμαρο
Απαιτήσεις
Βελτιωμένη συλλογή προμηθειών
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Οικοδομικό Υλικό και Μάρμαρο
Απαιτήσεις Χρήσης
Τοποθέτηση εργατών στο Λατομείο

Περιγραφή

Ένας εκπαιδευμένος λατόμος πάντα λαξεύει τα σωστά κομμάτια Μάρμαρο μαρμάρου με τα δυνατά του χέρια. Σπάει λιγότερα και οι κτίστες σας έχουν πάντα τα υλικά που χρειάζονται.

Σημείωση:
  • Κάθε αναβάθμιση επιπέδου του Λατομείου αυξάνει την παραγωγή Μαρμάρου Μάρμαρο κατά 2 % (μόνο στην πόλη που είναι κατασκευασμένο).

Πληροφορίες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Άλλα Αυξητικά Κτήρια

Advertisement