ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Λιμένας
Λιμένας.png
Βασικό Κτήρια
Λειτουργία
Αγορά και Φόρτωση Εμπορικών πλοίων Cargo Ship.gif για τη μεταφορά πόρων και μονάδων
Απαιτήσεις
Καμία
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Οικοδομικό Υλικό και Μάρμαρο
Απαιτήσεις Χρήσης
Τουλάχιστον 1 Εμπορικό Πλοίο Cargo Ship.gif

Περιγραφή

Ο Λιμένας είναι η πύλη σου στον έξω κόσμο. Εδώ μπορούν να μισθωθούν εμπορικά πλοία και να ετοιμαστούν για μακρινά ταξίδια. Μπορείτε επίσης να λάβετε πολύτιμους πόρους από μέρη μακρινά. Οι Λιμένες μεγαλυτέρου επιπέδου μπορούν να φορτώσουν τα πλοία γρηγορότερα.

Σημειώσεις:

  • Εάν ερευνηθεί η Δεξαμενή καθαρισμού ( Στρατός ), ο παίκτης μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί Ναυπηγείο ή ένα δεύτερο Λιμένα στη δεύτερη θαλάσσια θέση κτηρίου.
  • Ο δεύτερος λιμένας θα αυξήσει την ταχύτητα φόρτωσης.

Επιλογές οθόνης

Όριο Φρουράς

Ο Λιμένας συνεισφέρει στο Όριο Φρουράς Θάλασσας.

Κάθε επίπεδο του Λιμένα δίνει 25 επιπλέον θέσεις για τα πλοία σας.


Λεπτομέρειες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο δεν ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής του μειώθηκε όταν προστέθηκε στην παρουσίαση-εκμάθηση του παιχνιδιού και αφαιρέθηκαν 9 λεπτά 48 δευτερόλεπτα (588 δ).
Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο.

Άλλα Βασικά Κτήρια

Advertisement