FANDOM


Οι Μάχες προκύπτουν όταν ένας παίκτης ή μια συμμαχία επιτίθεται στην πόλη ενός άλλου παίκτη, που μπορεί ν ενισχυθεί από τν δική του συμμαχία αντίστοιχα.

Τα βασικά

Μία χερσαία μάχη μπορεί θα προκύψει σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

Οι μάχες χωρίζονται σε γύρους. Κάθε γύρος διαρκεί 15 λεπτά, και η μάχη θα τελειώσει μόνο με μια παράταξη να βγαίνει νικήτρια σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Όλες οι μάχιμες μονάδες του αντιπάλου έχουν σκοτωθεί.
 • Είτε ο επιτιθέμενος, είτε ο αμυνόμενος παραδίνεται.
 • Το ηθικό φτάνει στο κατώτατο όριο και οι μονάδες παραδίνονται.

Χερσαίες Μάχες

Η μάχη δεν ξεκινά επίσημα μέχρι τουλάχιστον ένα μέρος του τείχους δεν καταστραφεί, επομένως η χρήση πολλών πολιορκητικών μηχανών συνίσταται. Τα τείχη είναι αμυντικές κατασκευές, επομένως μπορούν να κάνουν ζημιές σε ένα στρατό μέχρι κάποιο μέρος να καταστραφεί. Υπάρχουν μερικά στοιχεία στο πως λειτουργεί μια μάχη, που θέλουν περισσότερη κατανόηση του παιχνιδιού, αλλά ουσιαστικά είναι αρκετά απλό. Ο στόχος σε μια χερσαία μάχη είναι συνήθως να γκρεμίσεις το αντίπαλο τείχος και να χάσεις το δυνατόν λιγότερες μονάδες βαρέως πεζικού, ελαφρού πεζικού και μαχητών μεγάλης ακτίνας.

Ναυμαχίες

Οι ναυμαχίες δεν περιλαμβάνουν τείχη, επομένως δεν υπάρχουν πλοία πυροβολικού,ενώ οι ιπτάμενες μονάδες δεν συμμετέχουν στις ναυμαχίες.Κάθε πλευρά σε μια ναυμαχία έχει 5 θέσεις για τα πλοία της πρώτης γραμμής (η βοήθεια τα ονομάζει Βαρύ Πεζικό, Μηχανή), που χωράνε 10 πλοία η κάθε μια, 5 θέσεις για πλοια με όπλα μεγάλης εμβέλειας (η βοήθεια τα ονομάζει Μαχητής μεγάλης ακτίνας, Μηχανή), που επίσης χωράνε 10 πλοία η κάθε μια, και μια θέση ειδικά για and 1 slot especially for Diving Boats, that can hold 30 Diving Boats, for a maximum total of 130 ships on each side if every slot is kept full.

Strategy

 1. If you can, recruit lots of Steam Giants. If not then go for Hoplites as they both serve as your front line.
 2. Long-Range Fighters should fight from the wall or behind strong ground troops as they can attack the swordsmen, who circulate around the Hoplites (Use Sulfur Carabineers, if you can't then Archers or slingers).
 3. Remember, units cost upkeep. Keep as many units as it takes to defend your town, but not too many so you go bankrupt.
 4. Cooks and Doctors are very useful. If you can, bring lots, so that you maintain high morale and little losses, but if you have Steam giants then there is no need for doctors, because they can't heal them and they will just raise your upkeep.
 5. Swordsman are the key for wining long and huge battles, whoever runs out of them loses.
 6. Gyros are the swordsmen of the sky.If you have enough to kill all your opponents gyros then you have command of the sky. Balloon bombers can then decimate an army. Swordsmen and Balloon bombers can cause hundreds of casualties per turn if unopposed.

Morale

Morale is one of the main driving forces of a battle, affecting one of the three possible outcomes of the battle. When a battle starts, morale is at 100% for both sides. However, during the battle morale decreases by 10% every round, therefore if no cooks are present, a battle can only last at maximum 10 rounds. Also, due to varying sizes of armies, morale can drop even further in the smaller army.

 • You can see the morale percentages of the players that take part in a battle by scrolling down in the detailed battle report. Also, you can see how and how much their morale has changed in a particular round by mouseovering over the percentages.
 • Note: 1 Cook reduces the drop in morale by 1% in each round. Ergo, if 100 cooks are sent into battle, morale will stay at 100%, eliminating the chance of the battle ending as a morale based defeat. From combat experience and various reports by active players it is noted that sending only 40-50 cooks has the effect of mainting morale at 100% all through.

The battlefield

The size of the Town hall affects the size of the battlefield. With every advancement of battlefield, a larger amount of troops are deployed at once. The rest are all classed as reserves and will only come into battle to replace another unit who was killed. If the Heavy Infantry (Hoplites & Steam Giants) line is broken and no other Heavy Infantry units can replace it, other units from the Light Infantry and Long-Range Fighter categories will replace them, however they are much more likely to die than a standard Heavy Infantry unit. This means that, to make Light Infantry and Long-Range Fighter units do their jobs, you must first fill the Heavy Infantry spaces.

Good battle examples

Bring enough fully upgraded Steam Giants, Swordsmen, Sulphur Carabineers, Mortars and lots of Auxiliary units to fill all the corresponding spots and have some extra in reserve, especially for the Sulphur Carabineers, which only have 3 rounds of ammo. The Heavy Infantry will create a very good defense, the Swordsmen will attempt to flank the enemies, successfully if the enemy has no Light Infantry, the Sulphur Carabineers will shoot the target with their Harquebuses, the auxiliary troops will heal the Heavy Infantry and feed all the troops, and, assuming there are no Balloon-Bombardiers, the Artillery units will be safe to destroy the walls.

Bad battle examples

Attacking a village with a simple army such as some spearmen, swordsmen, a few slingers, no rams, and maybe a cook with about 30 hoplites will probably be unsuccessful because Heavy Infantry and Artillery units are lacking. But lets say you're attacking with an army of 20 hoplites and several of the other types. Since a square of positioning takes 30 men max you will only be able to partially fill 1 square with your Hoplites. Soldiers from the other lines (Archers, Swordsmen etc) will fill the slots but will be quickly defeated.

Tips

If you want to attack a big town that you can't afford to fill its front battle line but you have confirmed that they don't have (or have few) protectors in that place, just send your Light Infantry and Heavy Infantry units, in order to protect the Long-Range Fighter and Auxiliary units. This is also useful if your aim is not a serious fight but want to go there with a good battle plan. If you have no other options, sending just Light Infantry, Heavy Infantry and Artillery units should suffice.

Notes

Garrison limit

The attacking player might be forced to fight in the largest size battlefield format, regardless of the size of the town under attack. This happens only when the defending units body count is more than the Garrison Limit of the town they defend. This has many strategic defensive advantages, to mention a few:

 • The element of surprising the attacker who is expecting to fight a certain battlefield size with closed flanks and a wall, only to find themselves fighting an open field with open flanks. They may not be prepared for this and did not send flanking units in the first wave, which will result in a slaughter of the attacking ranged units and artillery if the defense have unopposed flank units
 • Fighting few rounds in open field while defending army is losing units will exhaust attackers artillery units munition. When enough casualties are sustained by the defender that the army body count is less than the garrison limit, the battle will move behind the Town wall. This means an automatic defeat for the attacker if they are out of artillery munition, or still have munition but is not enough to take down the wall, or don't have a chance or cannot send a new artillery reinforcement wave.

Battlefield layout

1. Support units
 • Can only contain units from the "Support" class.
 • Can contain an unlimited amount of units.
 • The support units do not take part in combat action.
2. Bombers
 • Can only contain units from the "Bomber" class.
 • The units with the strongest weapons are positioned first.
 • Attack sequence: Artillery, Long-range weapons battle line, Front battle line, Flanks
3. Artillery
 • Can only contains units from the "Artillery" class.
 • The units with the strongest weapons are positioned first.
 • Attack sequence: Front battle line, Flanks
4. Long-range weapons battle line
 • Can only contain units from the "Long-range fighter" class.
 • The units with the strongest weapons are positioned first.
 • Attack sequence: Front battle line, Flanks, Long-range weapons battle line
5. Front (close-combat) battle line
 • Is initially only occupied by Heavy Infantry. If no Heavy Infantry is available, the following units will take their place:
  • Light Infantry.
  • Long-range fighters that do not have any munition left.
 • The units with the least health points are positioned first.
 • Attack sequence: Front battle line, Long-range weapons battle line, Artillery, Flanks.
6. Flanks
 • Can only contain units from the "Light Infantry" class.
 • The units with the least health points are positioned first.
 • Attack sequence: Flanks, Long-range weapons battle line, Artillery, Front battle line
7. Air defense
 • Can only contain units from the "Air defense" class.
 • The units with the strongest weapons are positioned first.
 • Attack sequence: Bombers, Air defense
8. Reserves
 • The reserve takes all the units that do not fit on the battlefield.

Firing order

Up to six formations can be positioned on a battlefield. The individual formations on the battlefield are filled with units in the following order:

 1. Air defense
 2. Air
 3. Artillery
 4. Long-range weapons
 5. Front line
 6. Flanks

The same formations on both sides of the battle shoot at the same time. The shot sequence of the different formations is the following:

Battlefield types

Village

A town of Level 1-4 is classed as a Village. The smallest battlefield format allows the following:

 • 3 slots x 30 spaces = 90 spaces allowing Heavy Infantry units or other units needed to fill the front battle line.
 • 3 slots x 30 spaces = 90 spaces allowing Long-Range Fighter units.
 • 1 slot x 30 spaces = 30 spaces allowing Artillery units.
 • 1 slot x 10 spaces = 10 spaces allowing Air-Defense units (only 10 Gyrocopters).
 • 1 slot x 10 spaces = 10 spaces allowing Air units (only 5 Balloon-Bombardiers).
 • 1 slot allowing unlimited number of Cooks.
 • 1 slot allowing unlimited number of Doctors.

The village battlefield format is too small to allow the maneuvering for Light Infantry units, therefore there are no slots for flanks.

Full deployment formation

Town

A town of Level 5-9 is classed as a Town. The medium battlefield format allows the following:

 • 5 slots x 30 spaces = 150 spaces allowing Heavy Infantry units or other units needed to fill the front battle line.
 • 5 slots x 30 spaces = 150 spaces allowing Long-Range Fighter units.
 • 2 slots x 30 spaces = 60 spaces allowing Light Infantry units.
 • 2 slots x 30 spaces = 60 spaces allowing Artillery units.
 • 1 slot x 20 spaces = 20 spaces allowing Air-Defense units (only 20 Gyrocopters).
 • 1 slot x 20 spaces = 20 spaces allowing Air units (only 10 Balloon-Bombardiers).
 • 1 slot allowing unlimited number of Cooks.
 • 1 slot allowing unlimited number of Doctors.

Full deployment formation

Metropolis / Open battlefield format

A town from Level 10 and up is classed as a Metropolis. The largest battlefield format consists of the following:

 • 7 slots x 30 spaces = 210 spaces allowing Heavy Infantry units or other units needed to fill the front battle line.
 • 7 slots x 30 spaces = 210 spaces allowing Long-Range Fighter units.
 • 4 slots x 30 spaces = 120 spaces allowing Light Infantry units.
 • 3 slots x 30 spaces = 90 spaces allowing Artillery units.
 • 1 slot x 30 spaces = 30 spaces allowing Air-Defense units (only 30 Gyrocopters).
 • 1 slot x 30 spaces = 30 spaces allowing Air units (only 15 Balloon-Bombardiers).
 • 1 slot allowing unlimited number of Cooks.
 • 1 slot allowing unlimited number of Doctors.

Full deployment formation

Sea battlefield

 • 5 slots x 10 spaces = 50 spaces allowing Heavy Infantry ships
 • 5 slots x 10 spaces = 50 spaces allowing Long-Range Fighter ships.
 • 1 slot x 30 spaces = 30 spaces allowing Bomber ships (only 30 Diving Boats)

Full deployment formation

 • Note: Ballista Ships are equipped to fight as either Heavy Infantry or Long-Range Fighter.

Unit types

Units break down into the following:

Heavy Infantry

Heavy Infantry are the basis of the army. Heavy Infantry will occupy your front line, if you do not have enough of them to fill the front line, Light Infantry and Long-Range Fighter units will move up, so you will need a lot. Heavy Infantry will attack the opponents Heavy Infantry and/or Town wall. 30 Hoplites can fill one unit slot of the battlefield, but it takes only 10 Steam Giants to fill it. Barbarians-Axe Swingers are also considered as Heavy Infantry and 30 of them can fill one unit slot of the battlefield.

 • Note: Heavy Infantry units will not spread themselves out across the Heavy Infantry spaces, they all try to get into full groups, and thus will only have a complete line if enough troops are sent.

Light Infantry

Light Infantry units are vital for the protection against flank attacks. Light infantry will occupy your flank. Light Infantry units will attack your opponents Light Infantry until your opponent has no more Light Infantry, after that, they will attack Long Range units and Heavy Infantry. They will move to the front line if it starts to break. Each of these take 30 men to fill up one battlefield slot.

Long-Range Fighter

Long-Range Fighters attack your opponents front line. They occupy the long range area behind the front line (it does not have an official name). Long Range units also have a limited amount of ammunition, though they can share ammo with other Long Range units of the same type in the reserve. They will move to the front line if it starts to break. 30 each Slingers and Archers comprise a battlefield unit, but only 7 Sulphur Carabineers will completely fill a slot.

Fighter Pilot

There is only 1 type of Fighter Pilot to occupy the Air Defense slot, the Gyrocopter. Gyrocopter can attack other air units, but can not attack any land units. 30 Gyrocopters will fill a battlefield unit.

Bomber

There is only 1 type of Bomber to occupy the Air slot, the Balloon-Bombardier. Balloon-Bombardiers will first attack the opponents' Artillery, then they will begin attacking their Long-Range Fighters. 15 Balloon-Bombardiers will fill a battlefield unit.

Artillery

Artillery weapons are essential for breaking down a higher level Town wall, providing large amounts of attack power. They will first attack the opponents wall, if your opponent has no wall remaining, the damage will go to other front line units. It is important to note that if your opponents wall is partly destroyed, all the damage will go to the remaining wall segments. Additionally, once a Town wall becomes Level 24, Rams can not do any damage to it. Although Catapults can damage any known level wall, it becomes very slow at higher levels, so mortars are recommended. Artillery will never move to the front line, therefore the close range attack is useless or only used when they run out of munition. Each of these weapons take 6 units to fill a battlefield slot.

Support

Auxiliary troops lie behind the front lines and even behind the artillery. They will not engage in combat, and thus, the battle will end if an opponent has only auxiliary troops remaining. These troops are the only type of unit of which you may have an unlimited quantity. Doctors will restore health, and Cooks will restore morale.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.