Μελάνι
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
Πρότυπο:ΕΠ Πρότυπο:ΕΠ
Απαιτήσεις:
 Επιστήμη : Πολυθεϊσμός
Επιτρέπει:
 Οικονομία : Νομοθεσία
 Επιστήμη : Σχηματισμός κυβέρνησης
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
53 91
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Η φύση σας δίνει ό,τι απαιτείται για να γράφετε. Τα πουλιά σας δίνουν τα φτερά τους και τα πλάσματα της θάλασσας με τα οχτώ πλοκάμια σας δίνουν το μαύρο τους μελάνι! Τώρα μπορείτε να γράφετε τις ιδέες σας ακόμα καλύτερα!

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Αύξηση του ρυθμού παραγωγής πόντων έρευνας κατά Πρότυπο:ΕΠ (× 1,04) ανά επιστήμονα και ανά ώρα.

Προσθετικά με το Χαρτί + 2 % (× 1,02).
Προσθετικά με το Φίλτρο Σοφίας + 20 % (× 1,20) όταν ενεργοποιηθεί.
Προσθετικά με τη Διαφθορά λόγω χαμηλού επιπέδου Παλατιού / Κατοικίας του Κυβερνήτη, σε αυτή την πόλη 0 % έως - 92 %. (× 0 έως × 0,08) (αν υπάρχει)
Προσθετικά με τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του Πολιτεύματος: (αν υπάρχει)
Πλεονεκτήματα:
Λόγω Δημοκρατίας Πρότυπο:ΕΠ ανά ώρα για κάθε πολιτιστική συνθήκη.
Λόγω Νομοκρατίας - 5 % (× 0,95) Διαφθορά (ελάχιστο 0 %) σε όλες τις πόλεις. (συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Τεχνοκρατίας + 5 % (× 1,05) Πρότυπο:ΕΠ ανά ώρα.
Μειονεκτήματα:
Λόγω Αριστοκρατίας + 3 % (× 1,03) Διαφθορά (μέγιστο 100 %) σε όλες τις αποικίες. (δεν συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Ολιγαρχίας + 3 %(× 1,03) Διαφθορά (μέγιστο 100 %) σε όλες τις πόλεις. (συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Θεοκρατίας - 5 % (× 0,95) Πρότυπο:ΕΠ ανά ώρα.
  • Για μια κατά προσέγγιση ελάχιστη αύξηση + 6 % έως + 26 % (× 1,02 έως × 1,26).

Κάθε επιστήμονας να παράγει κατά προσέγγιση Πρότυπο:ΕΠ ανά ώρα αντί για το κανονικό Πρότυπο:ΕΠ ανά ώρα.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε Πρότυπο:ΕΠ που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι Πρότυπο:ΕΠ απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες επιστημονικές έρευνες

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.