ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Μηχανικό στυλό
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
31.968 31.968 Επιστημονικοί Πόντοι 110.044 110.044 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Επιστήμη : Πειράματα
Επιτρέπει:
 Επιστήμη : Πέταγμα Πουλιού
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
639 2.200
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Μια θαυμάσια μικρή συσκευή: Ένας έξυπνος εφευρέτης κατάφερε να διδάξει γραφή σε μια μηχανή. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε τα χειρόγραφά σας και οι Ακαδημίες σας μπορούν να ανταλλάξουν τις ιδέες τους γρήγορα!

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Αύξηση του ρυθμού παραγωγής πόντων έρευνας κατά  Επιστημονικοί Πόντοι (× 1,08) ανά επιστήμονα και ανά ώρα.

Προσθετικά με το Χαρτί + 2 % (× 1,02).
Προσθετικά με το Μελάνι + 4 % (× 1,04).
Προσθετικά με το Φίλτρο Σοφίας + 20 % (× 1,20) όταν ενεργοποιηθεί.
Προσθετικά με τη Διαφθορά λόγω χαμηλού επιπέδου Παλατιού / Κυβερνείου, σε αυτή την πόλη 0 % έως - 92 %. (× 0 έως × 0,08) (αν υπάρχει)
Προσθετικά με τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του Πολιτεύματος: (αν υπάρχει)
Πλεονεκτήματα:
Λόγω Δημοκρατίας  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα για κάθε πολιτιστική συνθήκη.
Λόγω Νομοκρατίας - 5 % (× 0,95) Διαφθορά (ελάχιστο 0 %) σε όλες τις πόλεις. (συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Τεχνοκρατίας + 5 % (× 1,05)  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα.
Μειονεκτήματα:
Λόγω Αριστοκρατίας + 3 % (× 1,03) Διαφθορά (μέγιστο 100 %) σε όλες τις αποικίες. (δεν συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Ολιγαρχίας + 3 %(× 1,03) Διαφθορά (μέγιστο 100 %) σε όλες τις πόλεις. (συμπεριλαμβάνεται η Πρωτεύουσα)
Λόγω Θεοκρατίας - 5 % (× 0,95)  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα.
  • Για μια κατά προσέγγιση ελάχιστη αύξηση + 10 % έως + 34 % (× 1,10 έως × 1,34).

Κάθε επιστήμονας να παράγει κατά προσέγγιση  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα αντί για το κανονικό  Επιστημονικοί Πόντοι ανά ώρα.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες επιστημονικές έρευνες

Advertisement