ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Ναυτιλιακό Μέλλον
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις
532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × Επίπεδο
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Πλωτή βάση
 Οικονομία : Ουτοπία
 Επιστήμη : Η Αρχιμήδεια Αρχή
 Στρατός : Χυτήριο κανονιών
Επιτρέπει:
Ποικίλει
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες
Ποικίλει
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Τα μυστικά των ωκεανών είναι επιτέλους δικά σας! Τα πλοία σας γίνονται συνεχώς δυνατότερα και γρηγορότερα! Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα πλοίο σε αυτόν τον ωκεανό που να είναι ικανότερο από τα δικά σας.

Επιδράσεις

Δυνατότητες: Μείωση του κόστους συντήρησης για τα πλοία κατά 2 % ανά επίπεδο (0 & έως 50 %).

Προσθετικά με τη Συντήρηση σκαφών 2 %.
Προσθετικά με τη Πίσσα 4 %.
Προσθετικά με τα Θαλάσσια Διαγράμματα' 8 %.
Προσθετικά με τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του Πολιτεύματος ± διάφορα %.
  • Προκύπτει μια κατά προσέγγιση μείωση του κόστους συντήρησης από 16 % έως 64 %.


Δυνατότητες

Για κάθε επίπεδο που θέλετε να ολοκληρώσετε, θα χρειαστείτε 532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × αυτό το επίπεδο.

Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις
1 532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 16 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,84
Πλωτή βάση
( Ναυτιλία )
Ουτοπία
( Οικονομία )
Η Αρχιμήδεια Αρχή
( Επιστήμη )
Χυτήριο κανονιών
( Στρατός )
2 1.065.600 1.065.600 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 18 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,82
1 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
3 1.598.400 1.598.400 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 20 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,80
2 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
4 2.131.200 2.131.200 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 22 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,78
3 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
5 2.664.000 2.664.000 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 24 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,76
4 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
6 3.196.800 3.196.800 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 26 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,74
5 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
7 3.729.600 3.729.600 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 28 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,72
6 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
8 4.262.400 4.262.400 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 30 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,70
7 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
9 4.795.200 4.795.200 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 32 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,68
8 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
10 5.328.000 5.328.000 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 34 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,66
9 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
11 5.860.800 5.860.800 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 36 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,64
10 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
12 6.393.600 6.393.600 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 38 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,62
11 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
13 6.926.400 6.926.400 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 40 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,60
12 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
14 7.459.200 7.459.200 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 42 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,58
13 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
15 7.992.000 7.992.000 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 44 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,56
14 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
16 8.524.800 8.524.800 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 46 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,54
15 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
17 9.057.600 9.057.600 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 48 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,52
16 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
18 9.590.400 9.590.400 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 50 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,50
17 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
19 10.123.200 10.123.200 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 52 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,48
18 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
20 10.656.000 10.656.000 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 54 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,46
19 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
21 11.188.800 11.188.800 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 56 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,44
20 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
22 11.721.600 11.721.600 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 58 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,42
21 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
23 12.254.400 12.254.400 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 60 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,40
22 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
24 12.787.200 12.787.200 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 62 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,38
23 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
25 13.320.000 13.320.000 Επιστημονικοί Πόντοι Πρότυπο:Συντήρηση κόστος συντήρησης για τα πλοία σας (- 64 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης πλοίων × 0,36
24 Επίπεδο
( Ναυτιλία )
Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες

Advertisement