Νόμος του μοχλού
Military.jpg
Στρατιωτική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
Πρότυπο:ΕΠ Πρότυπο:ΕΠ
Απαιτήσεις:
 Επιστήμη : Εφεύρεση
 Στρατός : Βαλλιστική
Επιτρέπει:
 Στρατός : Κυβερνήτης


Καταπέλτης
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
140 278
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Με αυτήν την τεχνολογία έχουμε τη δύναμη να πετάξουμε στον αέρα ακόμη και τεράστιους βράχους! Αν οι βράχοι είναι αρκετά μεγάλοι, μπορούν ακόμη και να γκρεμίσουν τα τείχη μιας πόλης!

Επιδράσεις

Δυνατότητες: Εκπαίδευση Καταπέλτη στους Στρατώνες.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε Πρότυπο:ΕΠ που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι Πρότυπο:ΕΠ απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες στρατιωτικές έρευνες

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.