ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariamΞυλουργός
Ξυλουργός.png
Μειωτικό Κτήρια
Λειτουργία
Μειώνει τις απαιτήσεις σε Οικοδομικό Υλικό
Απαιτήσεις
Ξυλουργική Τέχνη
Απαιτήσεις Αναβαθμίσεων
Καμία
Απαιτήσεις Χρήσης
Καμιά

Περιγραφή

Μόνο οι καλύτεροι κορμοί χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο του Ξυλουργού. Για αυτό οι ικανοί σας τεχνίτες μπορούν να κατασκευάσουν ένα στέρεο ξυλότυπο και τα σπίτια των πολιτών δεν θα χρειάζεται συνεχώς να επισκευάζονται.

  • Κάθε επίπεδο αναβάθμισης του Ξυλουργού μειώνει την απαίτηση σε Οικοδομικό Υλικό κατά 1 % (μόνο στην πόλη που είναι κατασκευασμένο).
  • Αυτό το κτίριο θα μειώσει τα κόστη Οικοδομικό Υλικό για όλα τα κτήρια, σκάφη και στρατιωτικές μονάδες. Για αυτό το λόγο, προτείνεται να έχετε ένα Ξυλουργό σε κάθε πόλη σας.
  • Αυτό το κτίριο δεν επηρεάζει τις δωρεές στο Πριστήριο ή τα ορυχεία των πόρων πολυτελείας του νησιού.


Επεξήγηση των Μειωτικών Κτηρίων

Όλα τα μειωτικά κτήρια προσθέτουν το αφαιρετικό τους ποσοστό όπως αυτό δίνεται από την Τροχαλία, την Γεωμετρία και το Αλφάδι. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική μείωση είναι ένα πρόσθετο 1 % ανά επίπεδο αναβάθμισης του μειωτικού κτηρίου και η μείωση από το επίπεδο της έρευνας που έχετε ολοκληρώσει. Για παράδειγμα ένα μειωτικό κτήριο 1ου επιπέδου συνδυαζόμενο με την Τροχαλία δίνει ένα σύνολο μείωσης 3 %, με τη Γεωμετρία ένα σύνολο μείωσης 7 % και με το Αλφάδι υπάρχει ένα σύνολο μείωσης 15 %. Με το μέγιστο επίπεδο των μειωτικών κτηρίων (32ο Επίπεδο, μείωση 32 %) και το Αλφάδι (μείωση 14 %), η μέγιστη μείωση για αυτόν τον πόρο είναι 46 %. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε μόνο το 54 % του αρχικού κόστους.

Νέα Εμφάνιση

Ο Ξυλουργός απέκτησε μια νέα εμφάνιση στην Ενημέρωση 0.5.0.

Ξυλουργός που βλέπει δεξιά Ξυλουργός που βλέπει αριστερά


Λεπτομέρειες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Άλλα Μειωτικά Κτήρια

Advertisement