ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Οπτική
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
21.360 21.360 Επιστημονικοί Πόντοι 56.716 56.716 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Οικονομία : Αρχιτεκτονική
 Επιστήμη : Ανατομία
Επιτρέπει:
 Επιστήμη : Πειράματα


Οπτικός
 Στρατός : Πυρίτιδα
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
427 1.134
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Όταν οι επιστήμονες σας εφευρίσκουν πολλά νέα πράγματα, μπορεί να σπάσει ένα γυαλί. Ή μπορεί να χαθεί στο χάος των εργαστηρίων σας, καθώς η διατήρηση τους σε τάξη δεν είναι προτεραιότητα για την Ακαδημία. Αν ένας Οπτικός φροντίζει, όχι μόνο για την ποιότητα, αλλά και για την τακτοποίηση όλων των φακών και των γυαλιών για να βρίσκονται εκεί που πρέπει, θα γίνεται χρήση πολύ λιγότερου κρύσταλλου!

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Κατασκευή του Οπτικού.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες επιστημονικές έρευνες

Advertisement