ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Ορυχείο θείου

Περιγραφή

Ένας έμπειρος αλχημιστής γνωρίζει ότι μια έντονη μυρωδιά που διαχέεται στον αέρα είναι σοβαρή ένδειξη ενός πλούσιου Κοιτάσματος θείου στην περιοχή.

Πληροφορίες

Το Θείο Θείο συλλέγεται από το Κοίτασμα θείου του νησιού με την εγκατάσταση του Ορυχείου θείουυ και την εργατικότητα των ειδικευμένων εργατών. Το συγκεκριμένο υλικό είναι βασικό συστατικό για την κατασκευή και αναβάθμιση Κτηρίων, εκπαίδευση μονάδων στρατού, κατασκευή πολεμικών πλοίων, κλπ. Το Ορυχείο θείου μπορεί να αναβαθμιστεί από όλους τους κατοίκους του νησιού, δηλαδή κάθε παίκτης που έχει ιδρύσει πόλη στο νησί μπορεί να δωρίσει Ξύλο Οικοδομικό Υλικό από τα αποθέματά του ή με Αμβροσία Αμβροσία όπου κάθε μονάδα Αμβροσίας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ποσότητα Ξύλου Οικοδομικό Υλικό. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο, τόσο περισσότεροι εργάτες μπορούν να εργαστούν εκεί.

  • Η έρευνα Πλούτος ( Οικονομία ) απαιτείται για τη χρήση του Ορυχείου θείου για τη εξόρυξη του Θείου Θείο.
  • Η έρευνα Χέρια βοηθείας επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των εργατών κατά 50 % για μια πρόσθετη παραγωγή κατά 12,5 %.
  • Το κτήριο Περιοχή Δοκιμών Πυροτεχνημάτων μειώνει τα κόστη Θείου κατά 1 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Πύργος Αλχημιστή αυξάνει τη βασική παραγωγή Θείου στο Ορυχείο θείου κατά 2 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Πύργος Ήλιου αυξάνει τη βασική παραγωγή στο Ορυχείο θείου κατά 10 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί, όσο είναι ενεργοποιημένο.
  • Το κτήριο Κινηματοθέατρο αυξάνει τη βασική παραγωγή Θείου στο Ορυχείο θείου κατά 20 % για 12 ώρες μετά την προβολή ενός διαφημιστικού μικρής διάρκειας.
  • Ο Ατμοκίνητος Τροχός Θείου με πτερύγια[1] αυξάνει τη βασική παραγωγή Θείου στο Ορυχείο θείου κατά 20 % για ποικίλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.
  1. Αποτελεί Προνομιούχο χαρακτηριστικό.

Επιλογές Ikariam Plus

Ακριβώς κάτω από την μπάρα, βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:
Εκπολιτισμός Βαρβάρων Ατμοκίνητος Τροχός Θείου με πτερύγια
* Η επιβράβευση από την επιλογή του Ατμοκίνητου Τροχού Θείου με πτερύγια εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα μετακινώντας το ποντίκι πάνω από τους αριθμούς παραγωγής πόρων.

Πληροφορίες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο δεν ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής του έχει μηδενιστεί..
Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο.

Άλλοι Πόροι

Advertisement