ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariamΟρυχείο κρυστάλλου

Περιγραφή

Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες από λίθους Κρύσταλλου στα έγκατα των λόφων γύρω από τις πόλεις του νησιού. Το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί πολύτιμο γυαλί.

Οι χρυσές ακτίνες του ήλιου λούζουν τις πλαγιές των βουνών, που είναι ο τέλειος τόπος για την καλλιέργεια της αμπέλου εξαιρετικής ποιότητας.

Πληροφορίες

Το γυαλί Κρύσταλλο προκύπτει από τους λίθους Κρύσταλλου που βρίσκονται στο Κοίτασμα Κρυστάλλου, όπως αυτοί συλλέγονται στο Ορυχείο κρυστάλλου από τους διορισμένους εργάτες. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση του Παλατιού, των Κυβερνείου, της Ακαδημίας, της Αλάνας, στα Πειράματα κλπ. Το Ορυχείο κρυστάλλου μπορεί να αναβαθμιστεί από όλους τους κατοίκους του νησιού, δηλαδή κάθε παίκτης που έχει ιδρύσει πόλη στο νησί μπορεί να δωρίσει Ξύλο Οικοδομικό Υλικό από τα αποθέματά του ή με Αμβροσία Αμβροσία όπου κάθε μονάδα Αμβροσίας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ποσότητα Ξύλου Οικοδομικό Υλικό. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο, τόσο περισσότεροι εργάτες μπορούν να εργαστούν εκεί.

  • Η έρευνα Πλούτος ( Οικονομία ) απαιτείται για τη χρήση του Ορυχείου κρυστάλλου για την εξόρυξη των λίθων Κρυστάλλου Κρύσταλλο.
  • Η έρευνα Χέρια βοηθείας επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των εργατών κατά 50 % για μια πρόσθετη παραγωγή κατά 12,5 %.
  • Το κτήριο Οπτικός μειώνει τα κόστη Κρυστάλλου κατά 1 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Υαλουργείο αυξάνει τη βασική παραγωγή Κρυστάλλου στο Ορυχείο κρυστάλλου κατά 2 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Πύργος Ήλιου αυξάνει τη βασική παραγωγή στο Ορυχείο κρυστάλλου κατά 10 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί, όσο είναι ενεργοποιημένο.
  • Το κτήριο Κινηματοθέατρο αυξάνει τη βασική παραγωγή Κρυστάλλου στο Ορυχείο κρυστάλλου κατά 20 % για 12 ώρες μετά την προβολή ενός διαφημιστικού μικρής διάρκειας.
  • Το Ατμοκίνητο Τριπάνι κρυστάλλου[1] αυξάνει τη βασική παραγωγή Κρυστάλλου στο Ορυχείο κρυστάλλου κατά 20 % για ποικίλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.
  1. Αποτελεί Προνομιούχο χαρακτηριστικό.

Επιλογές Ikariam Plus

Ακριβώς κάτω από την μπάρα, βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:
Εκπολιτισμός Βαρβάρων Ατμοκίνητο Πιεστήριο κρασιού
* Η επιβράβευση από την επιλογή του Ατμοκίνητου Πιεστήριου κρασιού εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα μετακινώντας το ποντίκι πάνω από τους αριθμούς παραγωγής πόρων.

Πληροφορίες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο δεν ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής του έχει μηδενιστεί..
Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο.

Άλλοι Πόροι

Advertisement