Πλωτή βάση
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
Πρότυπο:ΕΠ Πρότυπο:ΕΠ
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Συμπαγής Κριός
 Επιστήμη : Η Αρχιμήδεια Αρχή
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Ναυτιλιακό Μέλλον


Μεταφορικό αερόστατων
 Οικονομία : Οικονομικό Μέλλον
 Επιστήμη : Επιστημονικό Μέλλον
 Στρατός : Στρατιωτικό Μέλλον
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
9.500 16.924
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Με τη βοήθεια αυτής της έρευνας θα μπορείτε να κατασκευάσετε στο ναυπηγείο τα μεγαλύτερα πλοία. Αυτά θα έχουν αερόστατα με τα οποία θα βομβαρδίζουν τους εχθρούς στα ανοιχτά.

Επιδράσεις

Δυνατότητα: Κατασκευή του Μεταφορικού αερόστατων's στο Ναυπηγείο.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε Πρότυπο:ΕΠ που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι Πρότυπο:ΕΠ απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.