ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam



Υπάρχουν δέκα (10) διαφορετικές μορφές πολιτεύματος, από τις οποίες:

Οχτώ (8) είναι Επιλέξιμες
Δύο (2) είναι Προσωρινές, από τις οποίες μια (1) είναι Επαναστατική.

Η Ικακρατία είναι η μορφή πολιτεύματος με την οποία ξεκινάει το παιχνίδι.
Για να μπορεί να αλλαχθεί η μορφή πολιτεύματος, πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα Μορφή Πολιτεύματος  Επιστήμη .

Επιλέξιμες μορφές πολιτεύματος

Οι Επιλέξιμες μορφές πολιτεύματος είναι Πολιτεύματα που επιλέγονται για τον έλεγχο του νησιωτικού βασιλείου και δεν αλλάζει αν δεν το αποφασίσει ο παίκτης.

Ικακρατία

Η Ικακρατία σημαίνει «Βασιλιάς των Νήσων»

Περιγραφή

Η Ικακρατία είναι η μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από έναν καθοκάγαθο νησιώτη ηγέτη.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Ικακρατία είναι η βασική μορφή πολιτεύματος στο Ikariam. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ευέλικτα ή αναποφάσιστα βασίλεια νησιών.


Πλεονεκτήματα

Κανένα

Μειονεκτήματα

Κανένα


Αριστοκρατία

Η Αριστοκρατία σημαίνει «Ευγενείς»

Περιγραφή

Η Αριστοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από τους ευγενείς, δηλαδή μια ομάδα εκλεκτών.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Αριστοκρατία ως μορφή πολιτεύματος ταιριάζει καλύτερα για νησιωτικά βασίλεια με πολλά έργα κατασκευής.

Πλεονεκτήματα

1. 20 % μείωση της διάρκειας κατασκευής του κτηρίου.
2. 20 % αύξηση στην αντικατασκοπεία.

Μειονεκτήματα

+ 3 % διαφθορά σε όλες τις αποικίες.

Δημοκρατία

Η Δημοκρατία σημαίνει «Λαός»

Περιγραφή

Η Δημοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από το λαό (δήμο).

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Δημοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος που ταιριάζει καλύτερα σε μεγάλα αλλά ειρηνικά νησιωτικά βασίλεια.

Πλεονεκτήματα

 1. + 75 Ικανοποίηση για όλες τις πόλεις.
 2. + 1 Πόντος έρευνας ανά ώρα για κάθε συναφθείσα πολιτιστική συνθήκη.

Μειονεκτήματα

 1. - 20 % στην απόδοση της Αντικατασκοπείας.
 2. + 5 % στους χρόνους κατασκευής για τις Μονάδες στρατού (ΌΧΙ για τα Εμπορικά πλοία).

Δικτατορία

Η Δικτατορία σημαίνει «Δικτάτορας»

Περιγραφή

Η Δικτατορία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από ένα πρόσωπο, συνήθως στρατιωτικό.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Δικτατορία είναι μια μορφή πολιτεύματος, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν όλα τα νησιωτικά βασίλεια με στρατιωτικό προσανατολισμό.
Πληροφορίες Wikipedia:
Η Δικτατορία  wp είναι μια αυταρχική wp μορφή πολιτεύματος, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν ηγέτη ή ομάδα ηγετών χωρίς κομματική τοποθέτηση ή αδύνατη κομματική χροιά, μικρές μαζικές κινητοποιήσεις και περιορισμένο πολιτικό πλουραλισμό.

Πλεονεκτήματα

 1. - 2 % στο κόστος συντήρησης για τις Μονάδες στρατού και τα πολεμικά πλοία.
 2. + 2 % γρηγορότερη εκπαίδευση στις Μονάδες στρατού και κατασκευή πολεμικών πλοίων.
 3. + 2 Εμπορικά πλοία

Μειονεκτήματα

- 75 Ικανοποίηση σε όλες τις πόλεις.

Νομοκρατία

Η Νομοκρατία σημαίνει «Κυριαρχία των νόμων»

Περιγραφή

Η Νομοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου ο η εξουσία ασκείται από το Νόμο, τον οποίο οι ηγέτες δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Νομοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος που ταιριάζει καλύτερα σε νησιωτικά βασίλεια που έχουν αναπτυχθεί γρήγορα και πρέπει να εγκατασταθούν.

Πλεονεκτήματα

1. - 5 % Διαφθορά σε όλες τις πόλεις.

2. + 20 % αντικατασκοπεία.


Μειονεκτήματα

1. + 5 % στους χρόνους εκπαίδευσης των μονάδων στρατού και στους χρόνους κατασκευής των πολεμικών πλοίων.

2. + 50 % διάρκειες φόρτωσης στα λιμάνια.

Ολιγαρχία

Η Ολιγαρχία σημαίνει «Η εξουσία σε μικρό αριθμό ανθρώπων»

Περιγραφή

Η Ολιγαρχία είναι μια μορφή πολιτεύματος στη οποία κυβερνά μια μειοψηφία, στο Ikariam αυτή είναι οι πλούσιες οικογένειες εμπόρων.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Ολιγαρχία είναι μια μορφή πολιτεύματος που ταιριάζει καλύτερα για νησιωτικά βασίλεια προσανατολισμένα προς το εμπόριο.

Πλεονεκτήματα

 1. + 5 αύξηση Εύρους για τα Εμπορικά Ανταλλακτήρια.
 2. + 10 % αύξηση ταχύτητας για τα πλοία σας.
 3. - 2 % μείωση συντήρησης για τα Πολεμικά πλοία.
 4. + 2 Πλοία.

Μειονεκτήματα

 1. + 20 % αύξηση του χρόνου κατασκευής για όλα τα κτήρια.
 2. + 3 % διαφθορά σε όλες τις πόλεις.

Τεχνοκρατία

Τεχνοκρατία σημαίνει «Ειδικοί / Επιστήμονες»

Περιγραφή

Η Τεχνοκρατία είναι μια μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από τους ειδικούς - στο Ikariam αυτοί είναι οι επιστήμονες και ερευνητές.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Τεχνοκρατία είναι κατάλληλο πολίτευμα για υπερπαραγωγικά ή με μεγάλες αναζητήσεις νησιωτικά βασίλεια.

Πλεονεκτήματα

 1. + 5 % πόντοι έρευνας.
 2. + 20 % στην παραγωγικότητα των ανειδίκευτων εργατών.
Με Τεχνοκρατία:
Τα Χέρια βοήθειας αυξάνουν την παραγωγή κατά 15 % από ότι κανονικά θα ήταν 12,5 %.

Μειονεκτήματα

+1 Χρυσός κόστος συντήρησης ανά ώρα για κάθε επιστήμονα.

Θεοκρατία

Η Θεοκρατία σημαίνει «Ιερείς»

Περιγραφή

Η Θεοκρατία είναι η μορφή πολιτεύματος όπου η εξουσία ασκείται από τον κλήρο.

Σημείωση παιχνιδιού:
Η Θεοκρατία είναι η μορφή πολιτεύματος για νησιωτικά βασίλεια με πολούς ναούς, όπου σκοπός είναι να ωφεληθούν από τα θαύματα.

Πλεονεκτήματα

 1. - 20 % στη διάρκεια ηρέμησης για όλα τα θαύματα.
 2. Επιβράβευση ικανοποίησης, αν η πόλη έχει ναό:
  Αν αυτή η επιβραύβεση είναι μικρότερη ή ίση με 150 % τότε η επιβράβευση της ικανοποίησης παραμένει σε αυτή την τιμή.
  Αν αυτή η επιβραύβεση είναι μεγαλύτερη από 150 % τότε η επιβράβευση της ικανοποίησης παραμένει στα 150 %.
 3. Κέρδος + 1 εισόδημα χρυσού για κάθε διορισμένο ιερέα.

Μειονεκτήματα

 1. - 5 % πόντοι έρευνας ανά ώρα ανά επιστήμονα.
 2. - 20 στην ικανοποίηση σε όλες τις πόλεις χωρίς ναό.

Επιβαλλόμενες Μορφές Πολιτεύματος

Οι Επιβαλλόμενες Μορφές Πολιτεύματος είναι Πολιτεύματα που δεν επιλέγονται από τον παίκτη αλλά επιβάλλονται στον παίκτη και δεν διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ξενοκρατία

Η Ξενοκρατία σημαίνει «Εξουσία από κάποιον άλλο»

Περιγραφή

Αν η πρωτεύουσά σας καταληφθεί, το πολίτευμα να αλλάξει σε Ξενοκρατία. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει χωρίς Επανάσταση ή κόστος.

Σημείωση παιχνιδιού:
 1. Η Ξενοκρατία σημαίνει ότι επιτυγχάνονται μόνο τα μισά από τα πλεονεκτήματα από την πραγματική μορφή πολιτεύματος. Το ίδιο ισχύει για τα μειονεκτήματα του πολιτεύματος.
 2. Όταν απελευθερωθεί η πρωτεύουσα, θα επανέλθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του πολιτεύματος. Αυτό θα συμβεί χωρίς Επανάσταση ή κόστη.
 3. Η Ξενοκρατία δεν επηρεάζει την Αναρχία για αυτό θα συνεχίσετε να έχετε τις επιδράσεις της πλήρως, αν η πρωτεύουσα καταληφθεί όσο βρίσκεστε σε κατάσταση Αναρχίας.

Σημείωση Βίκικάριαμ

Η Ξενοκρατία συμβαίνει όταν η Πρωτεύουσα καταληφθεί από άλλο παίκτη και δεν αλλάζει την τρέχουσα μορφή πολιτεύματος, απλώς μοιράζει στη μέση (½) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τρέχουσας μορφής πολιτεύματος.

Πλεονεκτήματα

Όλα τα Μειονεκτήματα του ισχύοντος Πολιτεύματος κόβονται στο μισό (½).

 • Η Αναρχία δεν θεωρείται ως ισχύον Πολίτευμα και για αυτό δεν επηρεάζεται από την Ξενοκρατία.

Μειονεκτήματα

Όλα τα Πλεονεκτήματα του ισχύοντος Πολιτεύματος κόβονται στο μισό (½).

 • Η Αναρχία δεν θεωρείται ως ισχύον Πολίτευμα και για αυτό δεν επηρεάζεται από την Ξενοκρατία.


Αναρχία

Περιγραφή

Η Αναρχία είναι διαφθορά λόγω πολιτεύματος, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την κανονική διαφθορά, και λαμβάνει χώρα όταν έχει γίνει Επανάσταση.

 1. Η διάρκειά της προκύπτει με πολλαπλασιασμό 30 λεπτών με τον συνολικό αριθμό των πόλεων.
 2. Εμφανίζεται τόσο στην Πρωτεύουσα όσο και στις Αποικίες.

Σημειώσεις Βικικάριαμ

 1. Ανεξάρτητα από την αύξηση της ποσότητας του προσφερόμενου κρασίουΛάθος παράμετρος στην ή στις Ταβέρνες ή το επίπεδο του ή των Μουσείων, δεν μπορούν να μειωθούν οι επιδράσεις που έχει αυτή η διαφθορά στην ευτυχία των πόλεων, όπως συμβαίνει όταν γίνει επίθεση σε παίκτη που έχει συναφθεί Πολιτιστική Συνθήκη.
 2. Ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί αυτή η μορφή διαφθοράς είναι να αναβαθμιστεί το Παλάτι ή και το Κυβερνείο κατά ένα (1) επίπεδο μεγαλύτερο από ότι θα απαιτούνται κανονικά βάσει των υφιστάμενων αποικιών.
 3. Αν υπάρχουν ήδη 11 αποικίες (12 πόλεις συνολικά), τότε η απώλεια του πληθυσμού θα συνεχιστεί για 6 ώρες που διαρκεί η Αναρχία, καθώς δεν μπορούν να αναβαθμιστούν τα κτήρια διοίκησης (Παλάτι ή Κυβερνείο) περισσότερο λόγω του μέγιστου επιπέδου που βρίσκονται ήδη.

Πλεονεκτήματα

Κανένα

Μειονεκτήματα

1. + 25 % πρόσθετη διαφθορά σε όλες τις πόλεις.


2. Όλες οι Μονάδες στρατού και τα πολεμικά πλοία επιστρέφουν στη βάση τους αν είναι τοποθετημένα σε ξένες πόλεις ή κατευθύνονται προς ξένες πόλεις.

3. Όλες οι Μονάδες στρατού και τα πολεμικά πλοία υποχωρούν αυτόματα αν μάχονται σε ξένες πόλεις ή λιμάνια.

4. ΚΑΜΙΑ επίδραση στις μάχες που λαμβάνουν χώρα στις δικές σας πόλεις.

5. Δεν μπορούν να μετακινηθούν μονάδες στρατού ή πολεμικά πλοία κατά την αναρχία.

6. Δεν μπορούν να εκπαιδευτούν μονάδες στρατού ή να κατασκευαστούν πολεμικά πλοία κατά την αναρχία.

7. Δεν μπορεί να σταλεί αποστολή κατασκοπείας ή να δωθεί αντίστοιχη εντολή.

Advertisement