ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Πριστήριο

Περιγραφή

Το Ξύλο Οικοδομικό Υλικό από το κοντινό Δάσος πριονίζεται σε πριστά στο Πριστήριο (στο παιχνίδι ο χώρος εκμετάλλευσης του Δάσους ονομάζεται Πριονιστήριο). Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την κατασκευή κτηρίων και άλλων. Το πριστήριο μπορεί να αναβαθμιστεί από όλους τους κατοίκους του νησιού, δηλαδή κάθε παίκτης που έχει ιδρύσει πόλη στο νησί μπορεί να δωρίσει Ξύλο Οικοδομικό Υλικό από τα αποθέματά του ή με Αμβροσία Αμβροσία όπου κάθε μονάδα Αμβροσίας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ποσότητα Ξύλου Οικοδομικό Υλικό. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο, τόσο περισσότεροι εργάτες μπορούν να εργαστούν εκεί.

Πληροφορίες Πριονιστηρίου

Το Πριστήριο επιτρέπει την εκμετάλλευση του Δάσους που βρίσκεται στο νησί. Αυτό συντελείται, διορίζοντας εργάτες στο Πριστήριο, οι οποίοι μετατρέπουν την ακατέργαστη ξυλεία που συλλέγουν από το Δάσους σε πριστή ξυλεία Οικοδομικό Υλικό, την οποία στη συνέχεια αποθηκεύουν στους αποθηκευτικούς χώρους της πόλης (Δημαρχείο, Αποθήκη, Αλάνα). Οι δωρέες σε Ξύλο Οικοδομικό Υλικό πραγματοποιούνται από παίκτες που έχουν ιδρύσει τουλάχιστον μια πόλεις στο νησί για να συμβάλουν στην αναβάθμιση του Πριστηρίου. Όσο υψηλότερο το επίπεδο, τόσο περισσότεροι πολίτες μπορούν να διοριστούν ως εργάτες για τη συγκομιδή του Ξύλου Οικοδομικό Υλικό.

  • Καμιά έρευνα δεν απαιτείται για τη χρήση του Πριστηρίου για τη συγκομιδή Ξύλου Οικοδομικό Υλικό.
  • Η έρευνα Χέρια βοηθείας επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των εργατών κατά 50 % για μια πρόσθετη παραγωγή κατά 12,5 %.
  • Το κτήριο Ξυλουργός μειώνει τα κόστη Ξύλου Οικοδομικό Υλικό κατά 1 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Ξυλοκόπος αυξάνει τη βασική παραγωγή Ξύλου Οικοδομικό Υλικό στο Πριστήριο κατά 2 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί.
  • Το κτήριο Πύργος Ήλιου αυξάνει τη βασική παραγωγή Οικοδομικό Υλικό στο Πριστήριο κατά 10 % ανά επίπεδο στην πόλη που έχει κτιστεί, όσο είναι ενεργοποιημένο.
  • Το κτήριο Κινηματοθέατρο αυξάνει τη βασική παραγωγή Ξύλου Οικοδομικό Υλικό στο Πριστήριο κατά 20 % για 12 ώρες μετά την προβολή ενός διαφημιστικού μικρής διάρκειας.
  • Το Ατμοκίνητο Πριόνι[1] αυξάνει τη βασική παραγωγή Ξύλου Οικοδομικό Υλικό στο Πριστήριο κατά 20 % για ποικίλα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.
  1. Αποτελεί Προνομιούχο χαρακτηριστικό. Στο παιχνίδι αναφέρεται ως Πριόνι Ατμού

Επιλογές Ikariam Plus

Ακριβώς κάτω από την μπάρα, βλέπετε τις ακόλουθες επιλογές:
Εκπολιτισμός Βαρβάρων Ατμοκίνητο πριόνι
* Η επιβράβευση από την επιλογή του Ατμοκίνητου πριονιού εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα μετακινώντας το ποντίκι πάνω από τους αριθμούς παραγωγής πόρων.

Πληροφορίες Αναβάθμισης

Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται για την αναβάθμιση στο επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο δεν ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο, καθώς η διάρκεια κατασκευής του έχει μηδενιστεί..
Ο χρόνος (σε δευτερόλεπτα) που απαιτείται αθροιστικά για την αναβάθμιση από το πρώτο (1o) έως και το επόμενο επίπεδο υπολογίζεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Το 1ο επίπεδο ακολουθεί αυτόν τον μαθηματικό τύπο.

Άλλοι Πόροι

Advertisement