ΒικIkariam
ΒικIkariam
(Removed Duplication caused when I fixed the mistake in the {{t|Alt-Lang/Link}} template)
Ετικέτα: επεξεργασία κώδικα 2017
 
(7 ενδιάμεσες εκδόσεις από ένα χρήστη δεν εμφανίζονται)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
<onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{lc:{{{1}}} }}<!--
 
<onlyinclude><includeonly>{{#switch:{{lc:{{{1}}} }}<!--
   
Arabic wiki's
+
Arabic wiki
 
-->|ar=[[Κατηγορία:Ar σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Arabic
 
-->| ar = <!-- Add category -->[[Category:Ar σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Egypt
 
-->| eg = [[Category:Ar σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Chinese wiki's
+
Bulgarian wiki
 
-->|bg=[[Κατηγορία:Bg σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Traditional Chinese wiki's
 
China
 
-->| cn = [[Category:Zh σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Traditional Chinese
 
--->| zh = [[Category:Zh σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Simplified Chinese wiki's
+
Chinese wiki
 
Traditional Chinese
Hong Kong
 
-->| hk = [[Category:Zh-hant σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|zh=[[Κατηγορία:Zh σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Macau
 
-->| mo = [[Category:Zh-hant σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Taiwan
 
-->| tw = [[Category:Zh-hant σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Simplified Chinese
 
-->| zh-hant = [[Category:Zh-hant σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
  +
Simplified Chinese
Dutch wiki's
 
-->| nl = [[Category:Nl σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|zh-hant=[[Κατηγορία:Zh-hant σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
English wiki's
+
Dutch wiki
-->| en = [[Category:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|nl=[[Κατηγορία:Nl σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Australia
 
-->| au = [[Category:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Great Britain
 
-->| gb = [[Category:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
United Kingdom
 
-->| uk = [[Category:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
United States
 
-->| us = [[Category:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Finnish wiki's
+
Greek wiki
-->| fi = [[Category:Fi σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|el=[[Κατηγορία:El σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
French wiki's
+
English wiki
-->| fr = [[Category:Fr σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|en=[[Κατηγορία:En σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
German wiki's
+
Finnish wiki
-->| de = [[Category:De σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|fi=[[Κατηγορία:Fi σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
Hebrew wiki's
+
French wiki
 
-->|fr=[[Κατηγορία:Fr σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Hebrew
 
-->| he = [[Category:He σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Israel
 
-->| il = [[Category:He σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Hungarian wiki's
+
German wiki
-->| hu = [[Category:Hu σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|de=[[Κατηγορία:De σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
Lithuanian wiki's
+
Hebrew wiki
-->| lt = [[Category:Lt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|he=[[Κατηγορία:He σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
Polish wiki's
+
Hungarian wiki
-->| pl = [[Category:Pl σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|hu=[[Κατηγορία:Hu σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
Portuguese wiki's
+
Italian wiki
 
-->|it=[[Κατηγορία:It σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Brazil
 
-->| br = [[Category:Pt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Portugal
 
-->| pt = [[Category:Pt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Portuguese - Brazil
 
-->| pt-br = [[Category:Pt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Russian wiki's
+
Lithuanian wiki
 
-->|lt=[[Κατηγορία:Lt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Russia
 
-->| ru = [[Category:Ru σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Serbian
 
-->| sr = [[Category:Sr σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Spanish wiki's
+
Polish wiki
 
-->|pl=[[Κατηγορία:Pl σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
Spain
 
-->| es = [[Category:Es σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
Mexico
 
-->| mx = [[Category:Es σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
   
Swedish wiki's
+
Portuguese wiki
  +
Brazilian
-->| se = [[Category:Sv σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]
 
| sv = [[Category:Sv σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
+
-->|pt-br=[[Κατηγορία:Pt-br σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
 
Portugal
Vietnamese wiki's
 
-->| vi = [[Category:Vi σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]
+
-->|pt=[[Κατηγορία:Pt σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
| vn = [[Category:Vi σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
 
  +
Romanian wiki
 
-->|ro=[[Κατηγορία:Ro σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
  +
Russian wiki
 
-->|ru=[[Κατηγορία:Ru σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
  +
Serbian wiki
 
-->|sr=[[Κατηγορία:Sr σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
  +
Spanish wiki
 
-->|es=[[Κατηγορία:Es σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
  +
Swedish wiki
 
-->|sv=[[Κατηγορία:Sv σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
  +
Turkish wiki
 
-->|tr=[[Κατηγορία:Tr σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
  +
 
Vietnamese wiki
 
-->|vi=[[Κατηγορία:Vi σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]<!--
   
 
Country code is not listed in the template
 
Country code is not listed in the template
-->| #default = [[Category:Λανθασμένοι γλωσσικοί σύνδεσμοι|{{PAGENAME}}]]
+
-->|#default=[[Κατηγορία:Μη έγκυροι σύνδεσμοι χώρας|{{PAGENAME}}]]
 
}}</includeonly></onlyinclude>
 
}}</includeonly></onlyinclude>
  +
  +
<noinclude> {{Documentation}} </noinclude>

Τελευταία αναθεώρηση της 13:08, 22 Απριλίου 2021


Τεκμηρίωση Προτύπου
[Επεξεργασία]   —   [Ιστορικό]   —   [Ανανέωση]   —   [Που χρησιμοποιείται;]
Αυτή η τεκμηρίωση έχει μεταφερθεί από τη σελίδα Πρότυπο:Alt-Lang/Cat/doc.

Description

This is a sub-template of {{Alt-Lang}} and should not be used by itself on any page.