ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Τεκμηρίωση Προτύπου
[Επεξεργασία]   —   [Ιστορικό]   —   [Ανανέωση]   —   [Που χρησιμοποιείται;]
Αυτή η τεκμηρίωση έχει μεταφερθεί από τη σελίδα Πρότυπο:Buildings/doc.

Usage

To add this template to a page use {{Buildings|type|sub-type}}.

type
Can be Building, Resource or Miracle.
subtype
Can be Standard, Reduction or Production. (only works when type = Building)

Examples

Use {{Buildings}} to get

Άλλο Κτήριο (Βασικό, Μειωτικό ή Αυξητικό), Πόρος ή Μνημείο

. Use {{Buildings|Building}} to get

Άλλα (Βασικά, Μειωτικά ή Αυξητικά) Κτήρια

. Use {{Buildings|Building|standard}} to get

Άλλα Βασικά Κτήρια

. Use {{Buildings|Building|reDuction}} to get

Άλλα Μειωτικά Κτήρια

. Use {{Buildings|Building|ProDuction}} to get

Άλλα Αυξητικά Κτήρια

. Use {{Buildings|Resource}} to get

Άλλοι Πόροι

. Use {{Buildings|Miracle}} to get

Άλλα Μνημεία

.
Advertisement