ΒικIkariam
ΒικIkariam

Αυτή η υποσελίδα τεκμηρίωσης περιέχει οδηγίες, κατηγορίες ή άλλες πληροφορίες για τεχνικούς λόγους.
Για να δείτε το Πρότυπο, δείτε τη σελίδα Πρότυπο:Documentation subpage.

Τεκμηρίωση Προτύπου
[Επεξεργασία]   —   [Ιστορικό]   —   [Ανανέωση]   —   [Που χρησιμοποιείται;]
Αυτή η τεκμηρίωση έχει μεταφερθεί από τη σελίδα Πρότυπο:Documentation subpage/doc.

Usage

{{Documentation subpage|main page to link to|documentation to link to}}

This template should be placed at the top of "/doc" pages. It changes output depending on where it is viewed:

  • On a "/doc" page, it displays a box explaining template documentation and links to the template page.
  • On other pages (ie, pages transcluding the "/doc" page), it notes that the documentation is transcluded from a subpage.

See also