ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Τεκμηρίωση Προτύπου
[Επεξεργασία]   —   [Ιστορικό]   —   [Ανανέωση]   —   [Που χρησιμοποιείται;]
Αυτή η τεκμηρίωση έχει μεταφερθεί από τη σελίδα Πρότυπο:Infobox-Research/doc.

Usage

To show a research panel on the right use {{Infobox-Research}}.

 • This template uses the sub-template {{Infobox-Research/Table}} to generate the mini-tables for the Allows: and Requirements: sections.

Parameters Allowed

rescat = 
Research Category
rp = 
Research Points needed
rpa = 
Research Points (Accumulated)

reqeco = 
Required Economy research
reqmil = 
Required Military research
reqsci = 
Required Science research
reqsea = 
Required Seafaring research
alleco = 
Allows Economy research
allmil = 
Allows Military research
allsci = 
Allows Science research
allsea = 
Allows Seafaring research

Do not use any double brackets [[   ]] around the research names.

Changing the text of the Required / Allows sections

If you want to change the Display text of the Required and/or Allows research then you will want to add the following:

reqecoT = 
Alternate Required Economy text
requires reqeco= in order to be seen
reqmilT = 
Alternate Required Military text
requires reqmil= in order to be seen
reqsciT = 
Alternate Required Science text
requires reqsci= in order to be seen
reqseaT = 
Alternate Required Seafaring text
requires reqsea= in order to be seen
allecoT = 
Alternate Allows Economy text
requires alleco= in order to be seen
allmilT = 
Alternate Allows Military text
requires allmil= in order to be seen
allsciT = 
Alternate Allows Science text
requires allsci= in order to be seen
allseaT = 
Alternate Allows Seafaring text
requires allsea= in order to be seen

These parameters will NOT be displayed without the associated requires parameter!

Add Links to the Requires / Allows sections

If you need to use links for one or more of the researches, such as the Futures section, then you will want to use one or more of these parameters:

Areqeco = 
Alternate Required Economy research
does not require reqeco= in order to be seen
Areqmil = 
Alternate Required Military research
does not require reqmil= in order to be seen
Areqsci = 
Alternate Required Science research
does not require reqsci= in order to be seen
Areqsea = 
Alternate Required Seafaring research
does not require reqsea= in order to be seen
Aalleco = 
Alternate Allows Economy research
does not require alleco= in order to be seen
Aallmil = 
Alternate Allows Military research
does not require allmil= in order to be seen
Aallsci = 
Alternate Allows Science research
does not require allsci= in order to be seen
Aallsea = 
Alternate Allows Seafaring research
does not require allsea= in order to be seen

These parameters will work independently and/or in conjunction with the their associated parameters.
You can use double brackets [[   ]] around the links.

Examples

Example 1

Use

{{Infobox-Research}}

to produce:


Infobox-Research
Άγνωστη Έρευνα
Άγνωστη έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις
0 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
Καμία
Επιτρέπει:
Ποικίλει
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες
0
Επίπεδα έρευνας:
4


Example 2

Use

{{Infobox-Research
| rescat = Science

| rp   = 100

| reqeco = Pulley
| reqsci = Paper

| allmil = Pyrotechnics
| allsea = Greek Fire
}}

to produce:


Infobox-Research
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις
100 100 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Οικονομία : Pulley
 Επιστήμη : Paper
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Greek Fire
 Στρατός : Pyrotechnics
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες
2
Επίπεδα έρευνας:
4


Example 3

Use

{{Infobox-Research
| rescat = Science

| rp   = 100
| rpa  = 10

| reqeco = Pulley
| reqecoT = Alternate Economy Text
| reqsci = Paper
| Areqsci = Alternate Required [[Research:Science|Science]]

| allmil = Pyrotechnics
| allsea = Seafaring Futures (1)
| allseaT = The Alternate text for<br 
/>Seafaring Futures (1)
| Aallsea = '''Alternate Allows''' ''Seafaring'' text<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 2)|Seafaring Futures (2)]]<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 3)|Seafaring Futures (3)]]<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 4)|Seafaring Futures (4)]]<br 
/>'''etc ...'''
}}
to produce:


Infobox-Research
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
100 100 Επιστημονικοί Πόντοι 110 110 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Οικονομία : Alternate Economy Text
 Επιστήμη : Paper


Alternate Required Science
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : The Alternate text for
Seafaring Futures (1)Alternate Required Seafaring text
Seafaring Futures (2)
Seafaring Futures (3)
Seafaring Futures (4)
etc ...
 Στρατός : Pyrotechnics
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
2 2
Επίπεδα έρευνας:
4


Example 4

Use

{{Infobox-Research
| rescat = Science

| rp = 1,000
| rpa =  10

| reqeco = Pulley
| reqecoT = Alternate Economy Text
| reqsci = Paper
| Areqsci = Alternate Required [[Science]]

| allmil = Pyrotechnics
| allsea = Seafaring Futures (01)
| allseaT = The Alternate text for<br 
/>Seafaring Futures (1)
| Aallsea = '''Alternate Allows''' ''Seafaring'' text<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 02)|Seafaring Futures (2)]]<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 03)|Seafaring Futures (3)]]<br 
/>[[Research:Seafaring Future (Level 04)|Seafaring Futures (4)]]<br 
/>'''etc ...'''
}}
to produce:


Infobox-Research
Science.jpg
Επιστημονική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
1.000 1.000 Επιστημονικοί Πόντοι <span title="Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "." Επιστημονικοί Πόντοι">Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "." Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "." Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Οικονομία : Alternate Economy Text
 Επιστήμη : Paper


Alternate Required Science
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : The Alternate text for
Seafaring Futures (1)Alternate Required Seafaring text
Seafaring Futures (2)
Seafaring Futures (3)
Seafaring Futures (4)
etc ...
 Στρατός : Pyrotechnics
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
<span title="Βαθμολογία επιστημόνων για αυτή την έρευνα: Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "."">Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "." <span title="Αθροιστική Βαθμολογία Επιστημόνων από τον Επιστημονικό τομέα: Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "."">Σφάλμα έκφρασης: Μη αναγνωρίσμος χαρακτήρας στίξης "."
Επίπεδα έρευνας:
4


Advertisement