ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam
Αυτή η υποσελίδα τεκμηρίωσης περιέχει οδηγίες, κατηγορίες ή άλλες πληροφορίες για τεχνικούς λόγους.
Για να δείτε το Πρότυπο, δείτε τη σελίδα Πρότυπο:Navbar.

Usage

General

Copyable examples when inside a given template adds navbar navigational functionality:

{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|mini=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|plain=1|nodiv=1}}
{{Tnavbar|{{subst:PAGENAME}}|fontstyle=color:green}}
The {{subst:PAGENAME}} will be substituted with the template's name when parsed by the servers.
{{Tnavbar|Tnavbar/doc}}

Examples

Required parameters

  • {{Tnavbar|Name of Template}} the template name is required.

Optional parameters

{| class="wikitable"
! Options !! Parameters !! Produces...
|-
| Normal || <code>{{Tnavbar|Template Name}}</code> || {{navbar|Tnavbar/doc}}
|-
| No "This box:" text. || <code>{{Tnavbar|Template Name|plain=1}}</code> || {{navbar|Tnavbar/doc|plain=1}}
|-
| Short version. || <code>{{Tnavbar|Template Name|mini=1}}</code> || {{navbar|Tnavbar/doc|mini=1}}
|-
| Good for "blending" into text. || <code>{{navbar|Template Name|nodiv=1}}</code> || Lorem {{navbar|Tnavbar/doc|nodiv=1}} Ipsum
|-
| Blended, no "This box:" text. || <code>{{Tnavbar|Template Name|plain=1|nodiv=1}}</code> || Lorem {{navbar|Tnavbar/doc|plain=1|nodiv=1}} Ipsum
|-
| Blended, short version. || <code>{{Tnavbar|Template Name|mini=1|nodiv=1}}</code> || Lorem {{navbar|Tnavbar/doc|mini=1|nodiv=1}} Ipsum
|-
| For a color option. || <code>{{Tnavbar|Template Name|fontstyle=color:green}}</code> || {{navbar|Tnavbar/doc|fontstyle=color:green}}
|-
| With brackets.
| <code>{{navbar|Template Name|brackets=1}}</code>
| {{navbar|Tnavbar/doc|brackets=1}}
|}


See also

Wikipedia's Template:Navigational templates