Επιτρέπει: -3 -3 μονάδες Χρυσού για συντήρηση ανά Επιστήμονα.

  • Προκύπτει μια κατά προσέγγιση μείωση 3 Χρυσός.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.