ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam

Επιτρέπει: -3 -3 μονάδες Χρυσού για συντήρηση ανά Επιστήμονα.

  • Προκύπτει μια κατά προσέγγιση μείωση 3 Χρυσός.