ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Σιδηρουργείο του Ήφαιστου
Σιδηρουργείο του Ήφαιστου
Μνημεία
Λειτουργία
Αυξάνει τις τιμές ζημίας και θωράκισης των μονάδων στρατού κατά τη μάχη
Αριθμός νήσων
355 (6,6%)

Περιγραφή

Ο Ήφαιστος, Θεός των σιδηρουργών, μπορεί να ευλογήσει την εργασία των σιδηρουργών που του είναι πιστοί. Οι πανοπλίες τους γίνονται εξαιρετικά δυνατές και τα σπαθιά τους πολύ κοφτερά για λίγες ώρες, με τέτοιο τρόπο σαν να έχουν σφυριλατηθεί από Θεό.

Επιδράσεις

Επίπεδο Επίδραση Διάρκεια Ηρέμηση
1 Όλες οι μονάδες μάχης προκαλούν 10 % περισσότερη ζημιά.
2 Όλες οι μονάδες μάχης λαμβάνουν 1 επιπλέον μονάδα θωράκισης και προκαλούν 10 % περισσότερη ζημιά.
3 Όλες οι μονάδες μάχης λαμβάνουν 1 επιπλέον μονάδα θωράκισης και προκαλούν 15 % περισσότερη ζημιά.
4 Όλες οι μονάδες μάχης λαμβάνουν 2 επιπλέον μονάδες θωράκισης και προκαλούν 15 % περισσότερη ζημιά.
5 Όλες οι μονάδες μάχης λαμβάνουν 2 επιπλέον μονάδες θωράκισης και προκαλούν 20 % περισσότερη ζημιά.

Άλλα Μνημεία

Advertisement