ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Στρατιωτικό Μέλλον
Military.jpg
Στρατιωτική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις
532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × Επίπεδο
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Πλωτή βάση
 Οικονομία : Ουτοπία
 Επιστήμη : Η Αρχιμήδεια Αρχή
 Στρατός : Χυτήριο κανονιών
Επιτρέπει:
Ποικίλει
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες
Ποικίλει
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Οι πολεμικές μηχανές μας είναι ισχυρότερες και δυνατότερες από ποτέ άλλοτε και ο στρατός μας είναι τέλεια οργανωμένος! Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται τους στρατιωτικούς τα έχουν όλα υπό έλεγχο και έτσι χαμηλώνουν τις δαπάνες συντήρησης.

Επιδράσεις

Μειώνει το κόστος συντήρησης για στρατιωτικές μονάδες κατά 2 % ανά επίπεδο.

Προσθετικά με τους Χάρτες 2 %.
Προσθετικά με τον Κώδικας Τιμής 4 %.
Προσθετικά με την Οργάνωση' 8 %.
Προσθετικά με το Πολίτευμα: Δικτατορία 2 %. (αν είναι ενεργό)
  • Για μια ελάχιστη συνολική μείωση από 16 % έως 66 %.


Δυνατότητες

Για κάθε επίπεδο που θέλετε να ολοκληρώσετε, θα χρειαστείτε 532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι × αυτό το επίπεδο.

Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις
1 532.800 532.800 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 16 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,84
Πλωτή βάση
( Ναυτιλία )
Ουτοπία
( Οικονομία )
Η Αρχιμήδεια Αρχή
( Επιστήμη )
Χυτήριο κανονιών
( Στρατός )
2 1.065.600 1.065.600 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 18 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,82
1 Επίπεδο
( Στρατός )
3 1.598.400 1.598.400 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 20 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,80
2 Επίπεδο
( Στρατός )
4 2.131.200 2.131.200 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 22 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,78
3 Επίπεδο
( Στρατός )
5 2.664.000 2.664.000 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 24 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,76
4 Επίπεδο
( Στρατός )
6 3.196.800 3.196.800 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 26 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,74
5 Επίπεδο
( Στρατός )
7 3.729.600 3.729.600 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 28 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,72
6 Επίπεδο
( Στρατός )
8 4.262.400 4.262.400 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 30 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,70
7 Επίπεδο
( Στρατός )
9 4.795.200 4.795.200 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 32 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,68
8 Επίπεδο
( Στρατός )
10 5.328.000 5.328.000 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 34 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,66
9 Επίπεδο
( Στρατός )
11 5.860.800 5.860.800 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 36 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,64
10 Επίπεδο
( Στρατός )
12 6.393.600 6.393.600 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 38 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,62
11 Επίπεδο
( Στρατός )
13 6.926.400 6.926.400 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 40 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,60
12 Επίπεδο
( Στρατός )
14 7.459.200 7.459.200 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 42 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,58
13 Επίπεδο
( Στρατός )
15 7.992.000 7.992.000 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 44 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,56
14 Επίπεδο
( Στρατός )
16 8.524.800 8.524.800 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 46 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,54
15 Επίπεδο
( Στρατός )
17 9.057.600 9.057.600 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 48 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,52
16 Επίπεδο
( Στρατός )
18 9.590.400 9.590.400 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 50 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,50
17 Επίπεδο
( Στρατός )
19 10.123.200 10.123.200 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 52 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,48
18 Επίπεδο
( Στρατός )
20 10.656.000 10.656.000 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 54 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,46
19 Επίπεδο
( Στρατός )
21 11.188.800 11.188.800 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 56 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,44
20 Επίπεδο
( Στρατός )
22 11.721.600 11.721.600 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 58 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,42
21 Επίπεδο
( Στρατός )
23 12.254.400 12.254.400 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 60 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,40
22 Επίπεδο
( Στρατός )
24 12.787.200 12.787.200 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 62 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,38
23 Επίπεδο
( Στρατός )
25 13.320.000 13.320.000 Επιστημονικοί Πόντοι 2 % λιγότερο 2 % λιγότερο Συντήρηση Χρυσού κόστος συντήρησης για τους στρατιώτες (- 64 % συνολικά)
Συνολικό κόστος συντήρησης μονάδων × 0,36
24 Επίπεδο
( Στρατός )
Επί
πεδο
Κόστος Επίδραση Απαιτήσεις

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες στρατιωτικές έρευνες


Advertisement