Συμπαγής Κριός
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
Πρότυπο:ΕΠ Πρότυπο:ΕΠ
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Εγκατάσταση κανονιού
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Πλωτή βάση


Έμβολο ατμού
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
2.400 7.424
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Με τη βοήθεια του Κριού μπορεί να κατασκευαστεί η πιο επικίνδυνη θαλάσσια μονάδα. Αυτό το αριστοτέχνημα της μηχανολογίας εγκαθίσταται στην πλώρη του πλοίου και μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε άλλα πλοία.

Επιδράσεις

Δυνατότητα: Κατασκευή του Έμβολου ατμού στο Ναυπηγείο.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε Πρότυπο:ΕΠ που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι Πρότυπο:ΕΠ απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.