ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Συντήρηση
Economy.jpg
Οικονομική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
12 12 Επιστημονικοί Πόντοι 12 12 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
Καμία
Επιτρέπει:
 Οικονομία : Τροχαλία


Αποθήκη
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
0 0
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Μάθαμε πως να είναι καλά προστατευμένοι οι αποθηκευμένοι μας πόροι ακόμα και για μακρό χρονικό διάστημα. Επίσης, ένα μέρος των πόρων μας είναι ασφαλές έναντι των πειρατών και άλλων εισβολέων που θέλουν να σας κλέψουν.

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Κατασκευή Αποθηκών.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες οικονομικές έρευνες

Advertisement