Η ταχύτητα κάθε μονάδας και κάθε πλοίου ισοδυναμεί με την ευκλείδεια απόσταση που μπορεί να διανύσει η συγκεκριμένη μονάδα ή πλοίο ταξιδεύοντας για 20 ώρες.
Ορισμένες ταξιδεύουν γρηγορότερα από ό,τι άλλες στην ξηρά. Μια μικτή ομάδα μονάδων ή και πλοίων ταξιδεύει με την ταχύτητα του πιο αργού μέλους της ομάδας. Το Γυροκόπτερο είναι η γρηγορότερη μονάδα.

Τα έχουν διαφορετικές ταχύτητες, επίσης. Τα πολεμικά πλοία είναι πιο αργά από τα Εμπορικά πλοία

Συναρτήσεις χρόνων ταξιδιού

Οι ακόλουθες συναρτήσεις δίνουν το χρόνο που απαιτείται για τα ή και τις για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Βασική

Χρόνος ταξιδιού (σε λεπτά) =
ή
Χρόνος ταξιδιού (σε δευτερόλεπτα) =
Σημειώσεις:
  1. Αυτή η συνάρτηση είναι ό,τι καλύτερο για χρήση όταν πρωτοξεκινάτε το παιχνίδι και δεν έχετε ανακαλύψει κάποια έρευνα που να αυξάνει την ταχύτητα ταξιδιού και κατά επέκταση να μειώνει το χρόνο του ταξιδιού.
  2. Το αποτέλεσμα είναι σε λεπτά και δευτερόλεπτα αντίστοιχα και τα δευτερόλεπτα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.
  3. Στο παιχνίδι, γίνεται η παραδοχή ότι κάθε νησί έχει μια μέση διάμετρο που ισοδυναμεί με το μισό της απόστασης μεταξύ δύο νησιών (0,5). Αυτό σημαίνει ότι κάθε απόπειρα μεταφοράς / ταξιδιού μεταξύ πόλεων που βρίσκονται στο ίδιο νησί έχει μια μέση απόσταση μεταξύ τους που ισοδυναμεί με το μισό της απόστασης μεταξύ 2 νησιών (0,5), αναγνωρίζοντας ότι όλες οι πόλεις βρίσκονται περιμετρικά του νησιού.

Εμπορικά Πλοία

Η ταχύτητα ενός εμπορικού πλοίου είναι 60 νησιά σε 20 ώρες, έτσι η παραπάνω συνάρτηση απλοποιείται στη:


ή
Παραδείγματα
  1. Αν το εμπορικό σας πλοίο ταξιδεύει από το νησί με συντεταγμένες 30:30 (x1:y1) στο νησί με συντεταγμένες 31:30 (x2:y2) (Ευθεία γραμμή)
  =     =    20 λεπτά .
  1. Αν το εμπορικό σας πλοίο ταξιδεύει από το νησί με συντεταγμένες 30:30 (x1:y1) στο νησί με συντεταγμένες 31:31 (x2:y2) (Διαγώνιος)
  =     =     =   28,28 λεπτά ≈ 28 λεπτά 17 δευτερόλεπτα.
Σημείωση:
Μια μηδενική απόσταση σημαίνει ότι οι πόλεις βρίσκονται στο ίδιο νησί και ο χρόνος ταξιδιού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας συντελεστή 0,5 δηλαδή:
  =    10 λεπτά .

Για προχωρημένους

Απόστ
Η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των πόλεων που πρέπει να διανυθεί () ή 0,5 αν οι πόλεις βρίσκονται στο ίδιο νησί.
Ταχ
Δείτε την κάθε μονάδα στρατού και το κάθε πλοίο για να ανακαλύψετε την ταχύτητά τους, που φαίνεται με αυτό το εικονίδιο ( Πρότυπο:Ταχύτητα ).
ΑΝΧΕπ
Το επίπεδο του κτηρίου Αρχείο Ναυτικών Χαρτών. Μπορεί να είναι από 0 έως #,# για τα Επίπεδα 0 έως 40.
Πολ%
Το πολίτευμα Ολιγαρχία μπορεί να αυξήσει την ταχύτητά κατά 10% ή 1,10, διαφορετικά η ταχύτητα θα είναι η κανονική ή 1,0.
Ποσ%
Το ποσοστό από την ενεργοποίηση του Ναού του Ποσειδώνα. Μπορεί να είναι [0,0, 0,10, 0,30, 0,50, 0,70, 1,0] για τα επίπεδα [0, 1, 2, 3, 4, 5] αντίστοιχα.
Βυθ%
Έρευνα Βύθισμα. Μπορεί να είναι [66,4%, 49,8%, 33,2%, 16,6%, 0%] με βάση την ποσότητα του φορτίου ανά πλοίο [100, 200, 300, 400, 500].
Τρίτ
Μπορεί να είναι [0, 1, 2, 3] για [+0%, +100%, +200%, +300%].
Συμβ
Λόγω κάποιον συμβάντος που ανακοινώνεται (συνήθως κοντά ή κατά τη διάρκεια εορτών) προσφέρεται ένα ποσοστό αύξησης στην ταχύτητα των πλοίων και κατά κατά συνέπεια στη μείωση της διάρκειας ταξιδιού.
Σημειώσεις:
  1. Αυτή είναι η πιο πλήρης συνάρτηση για χρήση αφού έχουν ολοκληρωθεί οι που μπορούν να αυξήσουν την ταχύτητα ταξιδιού και κατ' επέκταση μειώνουν τη χρονική διάρκεια ταξιδιού.
  2. Το αποτέλεσμα είναι σε δευτερόλεπτα και στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Χρόνος προσέγγισης μιας πόλης στο ίδιο νησί

Πρότυπο:Χρόνος σε λεπτά Μονάδα
7,5 Γυροκόπτερο
10 Γιατρός
Τοξότης
Οπλίτης
Εκτοξευτής
Λογχοφόρος
Πυροβολητής Θείου
Ξιφομάχος
15 Καταπέλτης
Μάγειρας
Κανόνι
Κριός
Γίγαντας Ατμού
30 Μεταφορικό Αερόστατων
Πρότυπο:Χρόνος σε λεπτά Μονάδα
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.