ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Υγρό Πυρ
Seafaring.jpg
Ναυτιλιακή έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
7.020 7.020 Επιστημονικοί Πόντοι 13.974 13.974 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Ναυτιλία : Αγορά
 Επιστήμη : Πολυθεϊσμός
Επιτρέπει:
 Ναυτιλία : Αντίβαρο


Φλογοβόλο
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
140 279
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Μια φωτιά που δεν μπορεί να σβηστεί με το νερό! Με αυτό το μείγμα από πολλά μυστικά συστατικά μπορείτε να βάλετε φωτιά σε πλοία και να τα βυθίσετε! Σύντομα θα κατακτήσετε τις θάλασσες με το πλοίο που έχει την αναπνοή ενός δράκου!

Επιδράσεις

Επιτρέπει: Κατασκευή του Φλογοβόλου στο Ναυπηγείο.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες ναυτιλιακές έρευνες

Advertisement