ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam

Ο όρος υλικά αναφέρεται στα υλικά που προκύπτουν από τις εγκαταστάσεις εκμεταύλευσης των φυσικών πόρων του νησιού, οι οποίες χρησιμοποιούνται από όλους τους παίκτες που έχουν έχουν εγκατεστημένη πόλη στο νησί. Αυτά τα υλικά είναι ο θεμέλιος λίθος της λειτουργίας της κάθε πόλης, καθώς χρησιμοποιούνται για σχεδόν οποιαδήποτε ενέργεια στο παιχνίδι. Αυτά τα υλικά μπορούν να αποθηκευτούν στο Δημαρχείο, στις Αποθήκες και στην Αλάνα, αλλά όσα υλικά υπερβούν την ασφαλη χωρητικότητα μπορούν να λεηλατηθούν.

Υπάρχουν τρεις (3) τύποι υλικών:

 1. Το βασικό υλικό κατασκευής', περισσότερο γνωστό ως ξύλο Οικοδομικό Υλικό, το οποίο παράγεται στο Δάσος, υλοτομείται και συλλέγεται στο Πριστήριο σε κάθε νησί.
 2. Τα υλικά πολυτελείας, τα οποία μπορούν να εξαχθούν ή να συλλεχθούν αν έχει ερευνηθεί ο Πλούτος με τη βοήθεια των επιστημόνων που έχουν διοριστεί στην Ακαδημία. Κάθε νησί έχει μόνο ένα κοίτασμα υλικού πολυτελείας, σε αντίθεση με το ξύλο Οικοδομικό Υλικό που είναι διαθέσιμο σε όλα τα νησιά, με συνέπεια κάθε πόλη να μπορεί να παράξει μόνο ένα υλικό πολυτελείας.
 3. Τα Λοιπά υλικά, τα οποία δεν είναι ακριβώς, υλικά, με την ακριβή έννοια του όρου, τα οποία παράγονται και καταναλώνονται στις πόλεις και είναι σημαντικά για το παιχνίδι.

Ξύλο Οικοδομικό Υλικό

Ξύλο

Το υλικό κατασκευής ή καλύτερα ξύλο Οικοδομικό Υλικό είναι το βασικό υλικό του παιχνιδιού, υλοτομείται από το Δάσος και συλλέγεται στο Πριστήριο. Αυτό είναι το πρώτο υλικό που μπορεί να συλλεχθεί από τον παίκτη και χρησιμοποιείται για την κατασκευή και ανάπτυξη κάθε κτηρίου, την αναβάθμιση του Πριστηρίου και άλλων χώρων εκμετάλλευσης των πολυτελών υλικών, την ίδρυση Αποικιών, τη δημιουργία και εκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων και κατασκευή πολεμικών πλοίων. Για να συγκεντρώσετε ξύλο, πατήστε στη στίβα ξυλείας (Δάσος) για να μεταβείτε στο Πριστήριο στην προβολή νήσου.

Στο παράθυρο του Πριστηρίου, αλλάζοντας την οριζόντια μπάρα, επηρεάζεται η παραγωγή ξύλου όσο και χρυσού της πόλης. Για κάθε πολίτη που διορίζεται ως εργάτης, παράγεται 1 1 Οικοδομικό Υλικό ανά ώρα, αλλά τα έσοδα σε χρυσό μειώνονται κατά 3 Χρυσός ανά ώρα.

Μετά τη σύνδεση στο παιχνίδι, το μενού εμφανίζει αυτό το σύμβολο: Οικοδομικό Υλικό. Αυτό παρουσιάζει την ποσότητα του διαθέσιμου ξύλου στην πόλη για χρήση κατασκευή ή αναβάθμιση κτηρίων. Μετακινώντας το ποντίκι από πάνω θα εμφανιστεί μια επεξήγηση, δείχνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα της πόλης (Δημαρχείο, Αποθήκες και Αλάνα), η οποία μειώνεται από τη διαθέσιμη ποσότητα στο Ανταλλακτήριο. Όταν ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος γεμίσει κατά 75 %, ο αριθμός θα γίνει κόκκινος και όταν έχουμε πληρότητα 100 % θα γίνει έντονο κόκκινο. Όποια επιπλέον ποσότητα παράγεται δεν θα αποθηκεύεται και θα χάνεται.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα Χέρια βοηθείας, δίνεται η δυνατότητα διορισμού 50 % περισσότερων εργατών για τη συλλογή ξυλείας. Ωστόσο, αυτό το πρόσθετο εργατικό δυναμικό, επειδή είναι ανειδίκευτο, παράγει μόνο το 25 % των ειδικευμένων εργατών. Έτσι, πρέπει να διοριστούν 4 ανειδίκευτοι εργάτες (με απώλεια εισοδήματος 12 12 Χρυσός) για να παραχθεί 1 επιπλέον μονάδα ξύλου ανά ώρα.

Υλικά πολυτελείας

Τα υλικά πολυτελείας έχουν μια ποικιλία από λειτουργίες, ωστόσο η συλλογή και αποθήκευσή τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση της έρευνας Πλούτος. Κάθε νησί έχει μόνο έναν φυσικό πόρο με υλικό πολυτελείας, για αυτό ο παίκτης θα πρέπει να εμπορευτεί με άλλους παίκτες ή να τους λεηλατήσει ή να αποικίσει άλλα νησιά ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα υλικά πολυτελείας. Για τη συλλογή των υλικών πολυτελείας, πατήστε στο αντίστοιχο εικονίδιο στην προβολή νήσου (Όγκοι μαρμάρου Μάρμαρο, Αμπελώνες Κρασί, σωροί από Κρύσταλλο Κρύσταλλο ή ένα κίτρινο ηφαίστειο Θείο).

Μόλις ανοίξετε το παράθυρο της εκμετάλλευσης του υλικού πολυτελείας, αλλάζοντας τη μπάρα, θα επηρεαστεί η παραγωγή του υλικού πολυτελείας και του χρυσού της πόλης. Για κάθε πολίτη που διορίζεται ως εργάτης, θα μαζεύεται μια (1) μονάδα του υλικού πολυτελείας ανά ώρα και το εισόδημα από χρυσό θα μειωθεί κατά 3 Χρυσός.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα Χέρια βοηθείας, το εργατικό δυναμικό μπορεί να αυξηθεί κατά 50 % για τη συγκομιδή των υλικών πολυτελείας. Ωστόσο, αυτό το επιπλέον ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό παράγει μόνο το 25 % των ειδικευμένων εργατών. Έτσι απαιτούνται 4 ανειδίκευτοι εργάτες (που κοστίζουν 12 12 Χρυσός) για να ληφθεί 1 επιπλέον μονάδα υλικών πολυτελείας ανά ώρα.

Κρασί Κρασί

Κρασί

Η συλλογή των καλύτερων σταφυλιών από τα Αμπέλια στους Αμπελώνες, ωριμάζουν προς την τελειότητα. Το Κρασί διανέμεται στον πληθυσμό της πόλης και καταναλώνεται στην ταβέρνα για την αύξηση της ικανοποίησης, καθιστώντας το κρασί απαραίτητο για την ανάπτυξη της πόλης.

Το Κρασί χρησιμοποιείται, επίσης, και για την αναβάθμιση του Παλατιού ή του Κυβερνείου στα υψηλά επίπεδα, βοηθάει τους κατασκόπους να ενεργούν ως Αντιπερσπασμός, καθώς και στην εκπαίδευση της στρατιωτικής μονάδας Μάγειρας.

ΜάρμαροΜάρμαρο

Μάρμαρο

Το Μάρμαρο, που εξάγεται από το Κοίτασμα μαρμάρου στο Λατομείο, χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση σχεδόν κάθε κτηρίου, εκτός από την Ακαδημία και το Ναό, για αυτό αποτελεί σημαντικό υλικό.

Κρύσταλλο Κρύσταλλο

Κρύσταλλο

Το Κρύσταλλο, που η εξόρυξή του γίνεται στο Κοίτασμα κρυστάλλου με την εγκατάσταση του Ορυγείου κρυστάλλου, έχει ποικίλες χρήσεις και λειτουργίες όπως: στην κατασκευή και αναβάθμισης της Ακαδημίας, της Αλάνας, του Κυβερνείου, του Παλατιού και του Ναού, στις έρευνες αναβάθμισης στο Εργαστήριο, στην αναβάθμιση Μνημείων που δεν βρίσκονται σε νησί κρυστάλλου, στη εκπαίδευση Κατασκόπων, Ιατρών και την κατασκευή Βαρκών κατάδυσης.

Επίσης, μπορεί να καταναλωθεί για την παραγωγή πόντων έρευνας μετά την ολοκλήρωση της έρευνας Πειράματα. Αν αρκετό διαθέσιμο κρύσταλλο για τη διενέργεια ενός Πειράματος, εμφανίζεται ένα κουμπί στο κτήριο της Ακαδημίας που επιτρέπει την διενέργεια του πειράματος και την άμεση αποκομιδή της ποσότητας των πόντων έρευνας.

Η ποσότητα των Πόντων έρευνας που λαμβάνονται για κάθε πείραμα που διενεργείται καθορίζεται από τη γενική σχέση του συνολικού αριθμού πόντων έρευνας (ΣΠΕ) που έχουν παραχθεί (περιλαμβάνει τους πόντους έρευνας που έχουν ξοδευτεί ήδη για την ολοκλήρωση ερευνών) διαιρεμένων με το 30 για ΣΠΕ μικρότερο ή ίσο με 4,5 εκατομμύρια. Για ΣΠΕ μεγαλύτερο των 4,5 εκατομμυρίων η ποσότητα εξαρτάται από το επίπεδο του κτηρίου Οπτικός και δίνεται από τη γενική σχέση 15.000.000 διαιρεμένο με τη διαφορά 100 μείον το επίπεδο του κτηρίου Οπτικός.

Το κόστος του κάθε Πειράματος καθορίζεται από τη γενική σχέση του συνολικού αριθμού πόντων έρευνας (ΣΠΕ) που έχουν παραχθεί (περιλαμβάνει τους πόντους έρευνας που έχουν ξοδευτεί ήδη για την ολοκλήρωση ερευνών) πολλαπλασιασμένων με τη διαφορά 100 μείον το επίπεδο του κτηρίου Οπτικός και διαιρεμένο με 1.500 για ΣΠΕ μικρότερο ή ίσο με 4,5 εκατομμύριο. Για ΣΠΕ μεγαλύτερο των 4,5 εκατομμυρίων, το κόστος είναι σταθερό στις 300.000 μονάδες κρύσταλλου.

Όπως γίνεται κατανοητό, η διενέργεια Πειραμάτων είναι συμφέρουσα στην ή στις πόλεις που υπάρχει το κτήριο Οπτικός και μάλιστα στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της ποσότητας κρυστάλλου που απαιτείται για το Πείραμα, στην Ακαδημία θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα με την ποσότητα που απαιτείται.

Θείο Θείο

Θείο

Το θείο, που η εξόρυξή του γίνεται στο Κοίτασμα θείου με την εγκατάσταση του Ορυχείου θείου, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην εκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων. Σχεδόν όλες οι μονάδες και τα πλοία απαιτούν θείο για την εκπαίδευση και την κατασκευή τους, αντίστοιχα, εκτός από τους Λογχοφόρους, τους Κριούς, τους Εκτοξευτές, τους Ιατρούς, τους Μάγειρες και τις Βάρκες κατάδυσης.

Το Θείο απαιτείται, επίσης, για την αναβάθμιση του Παλατιού και του Κυβερνείου στο 3ο επίπεδο και περαιτέρω, για αυτό θα χρειαστεί κάποια ποσότητα αν ιδρυθούν περισσότερες από 2 αποικίες.

Άλλα υλικά ή πόροι

 1. Πόντοι δράσης Πόντοι δράσης: Οι Πόντοι δράσης περιορίζει τον μέγιστο αριθμό αποστολών για κάθε πόλη που μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μια πόλη με 3 Πόντους δράσης μπορεί, ταυτόχρονα, να λεηλατεί 2 πόλεις και να στείλει έναν εμπορικό στόλο σε μια άλλη. Η πόλη αποκτά περισσότερους πόντους δράσης, όσο αναβαθμίζεται το Δημαρχείο και ο πόντος δράσης ανακτάται με την ολοκλήρωση της αποστολής.
 2. Αμβροσία Αμβροσία: Η Αμβροσία κερδίζεται μόνο με πραγματικά χρήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα χαρακτηριστικά του συστήματος Ikariam Plus.
 3. Εμπορικά πλοία Εμπορικό Πλοίο: Τα Εμπορικά πλοία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μονάδων και υλικών μεταξύ των νησιών. Αγοράζονται με χρυσό Χρυσός ή με Αμβροσία Αμβροσία στον Λιμένα και ο εμπορικός στόλος είναι κοινός για όλες τις πόλεις.
 4. Πολίτες Κάτοικοι: Οι πολίτες της κάθε πόλης μπορούν να διοριστούν ως εργάτες για την παραγωγή υλικών, ως επιστήμονες για την παραγωγή πόντων έρευνας, ως ιερείς για την αύξηση της πίστης ή να παραμείνουν πολίτες για να παράγουν χρυσό. Χρησιμοποιούνται, επίσης, σε διάφορες ποσότητες για την εκπαίδευση μονάδων και πλοίων. Κάθε πόλη φιλοξενεί περισσότερους πολίτες όσο υπάρχει επαρκής ικανοποίηση.
 5. Πολιτιστικές συνθήκες Πολιτιστικές συνθήκες: Οι Πολιτιστικές συλλογές εκτίθενται στο ή στα Μουσεία αφού έχει προηγηθεί η σύναψη της Πολιτιστικής Συνθήκης και αυξάνουν την ικανοποίηση στη πόλη. Η Πολιτιστική Συνθήκη υπογράφεται μεταξύ των παικτών, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα Πολιτιστική Ανταλλαγή. Όλες οι Πολιτιστικές συλλογές είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε πόλη. Ο αριθμός των διαθέσιμων Πολιτιστικών συλλογών φαίνεται στα Μουσεία.
 6. Πόντοι διπλωματίας: Με την κατασκευή της Πρεσβείας, γίνεται λήψη 3 Πόντων διπλωματίας. Κάθε επίπεδο Πρεσβείας δίνει έναν επιπλέον πόντο. Αυτοί οι πόντοι δαπανόνται με την προσφορά και αποδοχή συνθηκών με άλλους παίκτες και επανέρχονται με την εκάστοτε συνθήκης. Οι Πόντοι διπλωματίας φαίνονται στον Σύμβουλο Διπλωματίας.
 7. Εύνοιες Εύνοια: Οι Εύνοιες αποκτώνται με την ολοκλήρωση των Καθημερινών Αποστολών. Οι Εύνοιες μπορούν να εξαργυρωθούν σε διάφορες επιβραβεύσεις. Ο αριθμός των ευνοιών μηδενίζεται κάθε εβδομάδα. Οι Ημερήσιες Αποστολές ανανεώνονται κάθε ημέρα.
 8. Χρυσός Χρυσός: Παράγεται από τους Πολίτες και με την πώληση υλικών στο Ανταλλακτήριο. Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των οικονομικών της πόλης και διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των παικτών. Ο Χρυσός είναι κοινός για όλες τις πόλεις.
 9. Πόντοι έρευνας  Επιστημονικοί Πόντοι: Οι Πόντοι έρευνας παράγονται από τους επιστήμονες στην Ακαδημία και η συλλογή τους δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης νέων ερευνών. Όλες οι πόλεις μοιράζονται τις ίδιες τεχνολογίες και τη δεξαμενή των πόντων έρευνας.

Άλλοι Πόροι

Advertisement