ΒικIkariam
Advertisement
ΒικIkariam


Χάρτες
Military.jpg
Στρατιωτική έρευνα
Πόντοι Έρευνας:
Απαιτήσεις Αθροιστικά
24 24 Επιστημονικοί Πόντοι 32 32 Επιστημονικοί Πόντοι
Απαιτήσεις:
 Στρατός : Δεξαμενή καθαρισμού
Επιτρέπει:
 Στρατός : Επαγγελματικός στρατός
Βαθμολογίες:
Επιστήμονες Αθροιστικά
0 0
Επίπεδα έρευνας:
4

Περιγραφή

Αυτές οι μεγάλες πορείες πάνω από τα βουνά και μέσα από τα έλη σημαίνουν ότι το υλικό σας θα φθαρεί πολύ γρήγορα. Αν καταγράψετε πώς κάνουν πορείες οι στρατιώτες σας χωρίς να μπερδεύονται στα χαμόκλαδα ή να βυθίζονται στη λάσπη, οι στρατιώτες θα πρέπει να επιδιορθώνουν τις στολές τους πιο σπάνια.

Επιδράσεις

Δυνατότητα: Μείωση στο κόστος συντήρησης για τις στρατιωτικές μονάδες κατά 2 %.

Αθροιστικά με το Πολίτευμα: Δικτατορία - 2 %. (όταν είναι ενεργή)
  • Για μια ελάχιστη συνολική μείωση από - 2 % έως - 4 %.

Συνολική Βαθμολογία και Επιστήμονες

Όλες οι έρευνες σας δίνουν 0,02 πόντους Επιστημόνων για κάθε 1 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύεται για οποιαδήποτε από αυτές. Αυτό προστίθεται στους βαθμούς της Συνολικής βαθμολογίας σας.

  • Αυτό σημαίνει ότι θα κερδίζεται 1 πόντο Επιστημόνων και στη Συνολική Βαθμολογία για κάθε 50 50 Επιστημονικοί Πόντοι που ξοδεύετε.

Επίπεδα έρευνας

Θα κερδίσετε 4 πόντους Επιπέδων έρευνας για κάθε έρευνα που ολοκληρώνετε, ανεξάρτητα πόσοι  Επιστημονικοί Πόντοι απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της ή σε ποιο τομέα έρευνας ανήκει.

Άλλες στρατιωτικές έρευνες