FANDOMתיאור

בית טוב יכול לעמוד בפני איתני הטבע הנוראיים ביותר. הוא יכול לעמוד בפניהם אפילו טוב יותר כאשר מוח מבריק מתכנן אותו עם הרבה ציורים ומעט מתמטיקה לפני כן, כך שכל הקירות ישרים והגג מהודק. הודות לזווית ומצפן הבניינים שלנו יהיו הרבה יותר יציבים ומוגנים מהגשם. משרד אדריכל יחסוך לנו הרבה שיש, פשוט חשבו על החיסכון שזה יצור בבניה של מבנה חדש!

השפעה

מאפשר בניית משרד האדריכל.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.