Ikariam Wiki
Advertisement


תיאור

האזרחים שלנו חיים בעושר ושגשוג. הם שמחים ובריאים ואין להם הרבה דאגות. כן, אפשר להגיד שאנחנו חיים באחד המקומות האלה שאנו קוראים עליהם בכתבים של הפילוסופים הדגולים.

השפעה

מרחב המגורים ושביעות הרצון בעיר הבירה שלך גדלים ב-200 כל אחד.Advertisement