FANDOM


צבאלוחמה ימית
כותרת המדריךהסבר קצר על הערך
אומנות המלחמה-הקדמה טעימה קטנה מטעמי המלחמה, מומלץ לקרוא טרם קוראים את כל יתר המדריכים בנושא
כותב המדריךמקור המדריך
המלך57 המלך57
ערכים קשורים
תוכן עניינים


קרב מתרחש כאשר שחקן אחד תוקף עיר של שחקן אחר.

הקדמה

שיטת הקרבות הנוכחית באיקרים שונה לחלוטין מקודמתה, ועל כך יוכלו להעיד וותיקי שחקני איקרים. שיטת הקרבות הנוכחית הוכנסה למשחק במסגרת הגרסה 0.3.2.

הקרבות מתרחשים בתוך שדה קרב, בשדה הקרב ישנן מספר עמדות קרב אותן מאיישות היחידות/ספינות אשר חולקו למספר מחלקות. לכל מחלקה עמדה משלה בשדה הקרב.

הקרבות באיקרים הינם הגיונים ומציאותיים ודבר מהמתרחש במהלכם אינו מקרי ולכן על השחקן לתכנן בקפידה את קרבותיו ולבחור באסטרטגיה המתאימה על פי ראות עיניו.

לדוגמא, כאשר עיר שבה נבנתה חומה מותקפת יבשתית, החומה מגנה על השורות האחוריות בשדה הקרב, אם התוקף רוצה לפגוע בהן הוא חייב להרוס תחילה את החומה. אבל אם על העיר מגנים מספר רב מאוד של חיילים, החומה לא יכולה להגן עליהם ואז הקרב מתרחש בשדה פתוח (ראה מגבלת מצודה) שבו החומה לא מגנה על היחידות המגנות. על השחקן להחליט אם הוא מעוניין להגן על העיר באמצעות כוחות רבים ככל האפשר, אך לא ייהנה מהגנת החומה או שמספר הכוחות המגנים יהיה מועט יותר אך אלו יהנו מהגנת החומה. כאמור, זה עניין של אסטרטגיה. אבל, אם יש קרב, שהוא די ארוך, והסיבובים נמשכים ונמשכים, אז לאחר שהמגן (שהעיר שלו היא המותקפת ) מאבד כמות יחידות גבוהה יחסית, העניין-מצב, גרום לכך שהחומה של המגן תכנס באמצע הקרב. זה קורה המון פעמים, כאשר לתוקף כבר אין פורצי חומה, ואז אין לו מה לעשות מאשר לסגת .

סוגי קרב

באיקרים, ישנם שני סוגים של קרבות:

סיבובי הקרב

הן קרבות יבשתיים והן קרבות ימיים כוללים מספר סיבובי קרב. הסיבוב עצמו אינו מתרחש במהלך פרק זמן מסוים ולמעשה מסתיים ברגע שהתחיל. הסיבוב הראשון מתרחש מיד עם הגיעם של הכוחות התוקפים לעיר היעד והאחרים מתרחשים בהפרשים של 20 דקות.

בסיבוב הראשון יכול להשתתף רק שחקן תוקף אחד מכיוון שברגע שכוחותיו מגיעים לעיר היעד הסיבוב מתחיל ובאותו רגע גם מסתיים. כמעט תמיד קרב לא יסתיים לאחר סיבוב אחד-אלא אם כן, אתם נלחמים נגד שחקן חלש.

כאשר קרב ממשיך מעבר לסיבוב הראשון הקרב עובר למצב "קרב פתוח": תוכלו לראות מתחת לכותרת "אירועים נוכחיים" ביועץ הצבאי את הזמן שנותר עד לסיבוב הקרב הבא. לחיצה על הדגל הלבן תוביל לנסיגת כוחותיכם מן הקרב.

בזמן שבין סיבוב לסיבוב, הן הצד המגן והן הצד התוקף יכול לתגבר את כוחותיו בעיר. שחקנים נוספים יכולים גם הם להצטרף לכל אחד מהצדדים. כוחות המגיעים לעיר בה מתרחש הקרב ימתינו עד לתחילת הסיבוב הבא.

ניצחון בקרב

ניצחון בקרב יכול להתרחש מכמה סיבות: חוסר מורל ליריב. קרב יבשתי-אין מספיק טבחים ליריב, קרב ימי-אין מספיק צוללות ליריב. עוד סיבה שיכולה להיות היא : ליריב אין יחידות אשר ממלאות שורות שלמות בשדה הקרב... מה שיוצר פרצה בשדה הקרב, וגורם לך לחסל לו את היחידות בלי בעיה.

עתודה

כפי שניתן לקרוא בערכים שדה הקרב בקרבות יבשתיים ושדה הקרב בקרבות ימיים מספר היחידות שיכולות להשתתף בכל סיבוב קרב הינו מוגבל ולכן היחידות שלא נכנסו לשדה הקרב באותו הסיבוב נותרות בעתודה (רזרבה).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.