Ikariam Wiki
Advertisement
צבא.jpgלוחמה ימית.jpg
כותרת המדריך הסבר קצר על הערך
אומנות המלחמה-מורל המורל בקרב הימי ובקרב היבשתי משפיעים משמעותית על הרענונים ועל גורלו של כל קרב
כותב המדריך מקור המדריך
המלך57 המלך57
ערכים קשורים
תוכן עניינים


אחת התכונות החשובות בשיטת הקרבות באיקרים היא מורל. היעדר מורל יגרום לכוחותיו של השחקן לסגת מהקרב.

כוחותיו של כל שחקן יתחילו את הקרב עם 100% מורל והוא ירד בכל סיבוב ע"פ גורמים שונים אשר מפורטים בהמשך.

מורל בקרבות יבשתיים

הגורמים לירידה במורל

 • כל סיבוב קרב נוסף בו משתתתפים יחידותיו של השחקן.
 • הצד של השחקן סובל מהפסדים רבים יותר מהיריב.
 • לאויב יש יותר חיילים וציוד צבאי מאשר לשחקן.
 • צבא האוייב מורכב מיותר שחקנים.
 • עמדות הקרב ארוכות הטווח של השחקן או הארטילריה הותקפו על ידי האגפים של האויב.
 • השחקן לא הצליח להסב מספיק נזק לחומת היריב.
 • שורת הקרב בראשונה של השחקן נפרצה. כלומר, כאשר יחידה שאינה יחידת חיל רגלים כבד נאלצת לאייש את השורה הראשונה עקב מחסור ביחידות חיל רגלים כבד.
 • והכי חשוב-אין מספיק טבחים לשחקן.

הגורמים לעלייה במורל

 • הפלא המעוז של ארס. הפלא מוסיף לכל הצבאות המוצבות בעריו של השחקן המפעיל (כולל כוחות כיבוש) תוספת מורל לסיבוב (ע"פ שלב הפלא ואחוז האמונה באי):

בשלב 1: +50 מורל ; בשלב 2: +100 מורל ; בשלב3: +200 מורל ; בשלב4: +300 מורל ; בשלב5: +1000 מורל

 • טבחים. לטבחים יש השפעה רק על הצבא של השחקן שמחזיק בהם. כלומר, גם אם שחקן X ושחקן Y נלחמים יחד בקרב באותו צד הטבחים של שחקן X לא יעלו את המורל לחיילים של שחקן Y (ולהפך).

כיצד ניתן למנוע ירידת מורל?

ניתן למנוע חלק מהגורמים לירידה במורל:

 • גורם לירידה במורל: עמדות הקרב ארוכות הטווח של השחקן או הארטילריה הותקפו על ידי האגפים של האויב.

כיצד ניתן למנוע? לשלוח לקרב מספיק חיילים לאגפים: נושאי חרב ו/או נושאי חנית.

 • גורם לירידה במורל: הארטילריה של השחקן מופצצת ע"י המפציצים של האויב.

כיצד ניתן למנוע? לשלוח לקרב גירוקופטרים שתוקפים את המפציצים של האויב. אומנם זה לא אומר שהמפציצים של האויב לא יפגעו לשחקן בכלל בארטילריה אבל זה יצמצם את מספר הפגיעות.

 • גורם לירידה במורל: השחקן לא הצליח להסב נזק לחומת היריב.

כיצד ניתן למנוע? לשלוח לקרב בעיר בה יש חומה, פורצי חומה (מרגמות ו/או קטפולטות ו/או איילי ברזל). לחומה בשלב 24 ומעלה לשלוח מרגמות ו/או קטפולטות.

 • גורם לירידה במורל: שורת הקרב הראשונה של השחקן נפרצה. כלומר, כאשר יחידה שאינה יחידת חיל רגלים כבד נאלצת לאייש את השורה הראשונה עקב מחסור ביחידות חיל רגלים כבד.

כיצד ניתן למנוע? שליחת מספיק יחידות חיל רגלים כבד (ענקי קיטור ו/או פלנקסים) לקרב.

מורל בקרבות ימיים

 • הערה: בגורמים לירידה ולעלייה במורל במהלך קרבות ימיים אינם ידועים בוודאות, לכן המידע המופיע בפסקה הבאה אינו וודאי.

הגורמים לירידה במורל

 • כל סיבוב קרב נוסף בו משתתתפות ספינותיו של השחקן.
 • הצד של השחקן סובל מהפסדים רבים יותר מהיריב.
 • לאויב יש יותר ספינות קרב מאשר לשחקן.
 • צבא האוייב מורכב מיותר שחקנים.
 • שורת הקרב הראשונה של השחקן נפרצה. כלומר, כאשר ספינה שאינה בעלת שריון כבד נאלצת לאייש את השורה הראשונה עקב מחסור בספינות בעלות שריון כבד.

הגורמים לעלייה במורל

 • הפלא המעוז של ארס. הפלא מוסיף לכל הצבאות המוצבות בעריו של השחקן המפעיל (כולל כוחות כיבוש) תוספת מורל לסיבוב (ע"פ שלב הפלא ואחוז האמונה באי):

בשלב 1: +50 מורל ; בשלב 2: +100 מורל ; בשלב3: +200 מורל ; בשלב4: +300 מורל ; בשלב5: +1000 מורל


תצוגת המורל

בדוח הקרב המפורט מופיעה תצוגת המורל עבור כל אחד ממשתתפי הקרב בסוף כל סיבוב. כאשר המורל של צבא של שחקן מסוים מגיע ל 0% הכוחות פורשים מהקרב ומתפזרים.


ראה גם

טבחים

Advertisement